____________________________________________________________________________

 

"Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" képzőművészeti verseny