Náš tím

Mgr. Lívia Jurásová

Mgr. Lívia Jurásová

Riaditeľ školy:

Telefón: 031/ 77 95 416

Email: tesedikovo.zsvjm@gmail.com

Mgr. Lívia Kubičeková

Mgr. Lívia Kubičeková

Zástupca riaditeľa:

Telefón: 031/ 77 95 416

Email: tesedikovo.zsvjm@gmail.com

 

Skladba pedagogického zboru:

1.      Mgr. Lívia Jurásová, riaditeľka školy

2.      Mgr. Lívia Kubičeková,

          zástupkyňa riaditeľky školy, tr. uč. 4.roč. ,apr.roč. 1. - 4.

3.      Mgr. Zuzana Mészárosová, tr. uč. 1.roč. ,apr.roč. 1. - 4.

4.      Mgr. Henrieta Bugárová, tr. uč. 2.roč. ; apr. roč. 1. - 4.

5.      Mgr. Laura Lulovičová, tr. uč. 3.roč., apr. roč. 1. - 4.

6.      Mgr. Réka Herencsár, tr. uč. 5.roč., apr. SLF-ANJ

7.      Mgr. Tímea Baranyai, tr. uč. 6.roč., koord.ENV, apr.BIO-CHE

8.      Mgr. Silvia Szekeres, tr. uč. 7.roč., vých.por., apr.MAT-BIO

9.      Mgr. Andrea Barczi, ved.PK spol.p., tr. uč 8.roč., apr.MJL-ANJ

10.      Ing. Henrietta Hegedüs, ved. PK prír.p., koord.DRO, apr. GEG – BIO

11.      Mgr. Mária Róková, zač.ped.zam., apr. MJL-SLF

12.      Mgr. Gabriel Bošák, sam.ped.zam., technik, apr. MAT-INF

13.      Mgr. Dezider Néma, sam.ped.zam., apr. TEV

14.      Mgr. Ildikó Csicsolová, ved.MZ, apr. roč. 1. - 4.

15.      Berta Borsányiová, katechétka 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 1. Zuzana Vargová, mzdová účtovníčka, adm.zam.

 2. Iveta Mókosová, účtovníčka

 3. Mária Horváthová, školníčka

 4. Pavel Száz, kurič-údržbár

 5. Zuzana Keszeliová, upratovačka

 6. Cecília Darázsová, upratovačka

 7. Katarína Nagyová, upratovačka

 8. Zuzana Szabová, upratovačka

 9. Rozália Csongárová, ved. ŠJ

 10. Gabriela Varsányiová, hl. kuchárka

 11. Linda Pavlová, kuchárka