Od 1.9.2022 naša škola faktúry a objednávky zverejňuje na Edupage stránke školy:

https://alapiskolapered.edupage.org/zmluvy/

Zverejnené dokumenty
Podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon č.40/1964Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov

https://app.box.com/s/0jxuqqjuaq4adxd8l42tjtivflzcs9sm