____________________________________________________________________________

Fontos közlemény !

Értesítjük iskolánk tanulóit és a tisztelt szülőket, hogy a mai nap a délutáni órákban az iskolánk környékén ismeretlen személyek egy járműből a gyerekeket csábítgatták. Ezért kérem a tanulókat, hogy iskolába jövet – menet ne álljanak szóba idegenekkel. Ne üljenek be idegen személyek autójába. Ha lehet csoportosan illetve szülői felügyelettel érkezzenek az iskolába majd haza. Az esetet a rendőrség már vizsgálja. Vigyázzunk magunkra és egymásra !

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

BOLDOG  ÚJ  ÉVET  MINDENKINEK !

 

Az iskola a meghosszabbított téli szünet után, 2022. január 10 –én / hétfőn / nyitja meg kapuit. A jelenléti tanítás a korábbi járványügyi szabályok alapján indul. Minden szülőt arra kérünk, hogy a kezdésre gyermeke számára küldje el az osztályfőnöknek a fertőzésmentességről szóló nyilatkozatot (Edupage-n, a megszokott formában, vagy kinyomtatott és kitöltött lap formájában). / Príloha č. 1. / Az üres formanyomtatvány átvehető iskolánk portáján, pénteken 8,00-tól 12,00-ig. A tanulóknak továbbra is kötelező lesz maszkot viselni. Arra kérjük a tisztelt szülőket, hogy továbbra is biztosítsák gyermekeik számára a napi 2 drb. szájmaszkot.

Az oktatási miniszter közleménye a január 10-ei kezdéssel kapcsolatosan az alábbiakban olvasható :

https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

Príloha č. 1.:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F21287.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Az esetleges változásokkal kapcsolatosan kérjük a kedves szülőket kövessék figyelemmel honlapunkat !

____________________________________________________________________________

A Peredi MTNY Alapiskola

működési rendjének kiegészítése  2021. szeptember 2-től

 

 • A SZK Iskolaügyi Minisztériuma a tanévkezdés előtt lehetőséget biztosít a gyermekek gargalizálós tesztelésére. A gargalizálós tesztelés önkéntes, abszolválhatja a beoltott vagy a betegségen átesett tanuló is.
 • Továbbá a kedves szülő AG teszteket is kérhet gyermeke részére (25 darab van egy csomagban). Az AG tesztelés is önkéntes és ingyenes, a tanuló otthon saját maga (a beoltott vagy a betegségen átesett tanuló is) megcsinálhatja, ajánlott hétfőn és csütörtökön reggel lebonyolítani.
 • Ha a tesztelés eredménye pozitív, a gyermek karanténba kerül.
 • A szülő köteles ezt a helyzetet  jelentei a gyermekorvosnak és az iskola vezetőségének.

Szülő/törvényes képviselő

 • Az iskolába való első belépéskor, illetve ha legalább három egymást követő napig szünetel  az iskolalátogatás, a szülőnek igazolnia kell a tanuló tünetmentességét.
 • Negatív koronavírustesztre nem lesz szükség.  
 • A szülőnek biztosítania kell gyermeke számára két arcmaszkot és egy csomag papírzsebkendőt.
 • Ha gyermekén a COVID-19 tüneteit észleli, vagy gyermeke COVID-19 fertőzött, ha a gyermekorvos vagy a higiéniai központ karantént rendelt el, a gyermek nem látogathatja az iskolát, a szülő haladéktalanul tájékoztatja erről az osztályfőnököt és az igazgatót.
 • Hőemelkedés, láz esetén a pedagógus értesíti a szülőt, a gyermeket elkülöníti a többi tanulótól és a szülő a lehető leghamarabb hazaviszi a gyermekét.
 • A szülő ebben a tanévben is legfeljebb öt egymást követő napon igazolhatja gyermeke távolmaradását az iskolából. Az ápolási segélyre ilyen esetben a szülő nem jogosult. 

Szervezési tudnivalók

 • Minden reggel az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Ha a helyzet indokoltá teszi, a reggeli lázmérés is elrendelhető.
 • Az iskola alkalmazottai és a tanulók kötelesek egyszerű sebészi vagy textilmaszkot viselni.
 • A tanulók számára biztosított a meleg vízzel  és folyékony szappannal való rendszeres kézmosás.
 • A tornaterem használata már engedélyezett, de kedvező időjárás esetén a tornaórát a szabadban tartjuk meg.
 • Biztosítjuk az osztályok, szociális helyiségek, öltözők stb. rendszeres és alapos fertőtlenítését.
 • Ha fertőzött személyt találunk valamelyik osztályban, akkor  a Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelkezései alapján járunk el,  és a tanulók esetlegesen távoktatásra térnek át.
 • Karanténba vonulnak azok is, akik 2 nappal a teszt előtt kapcsolatba kerültek a pozitívra tesztelt személlyel.
 
 • Minimalizáljuk az egyes csoportok tanulóinak találkozását és keveredését a folyosón és és a mosdóban.

 

 • Idegen személyeknek az iskolába való belépése csak igazgatói engedéllyel és a tünetmentességet igazoló nyilatkozat kitöltése után történhet.

 

 • Étkeztetés

Az iskolai étkezde  az ebédet 11,30 órától 14,30 óráig szolgáltatja .  Az étel az elkészítéstől számítva három órán belül kiosztásra kell, hogy kerüljön. Az ételt és a becsomagolt evőeszközt a személyzet osztja ki.

 • Az iskolai klub

Az iskolai klubban két csoport működik. 1. csoport: az 1. és a 3. osztály tanulói

                                                                  2. csoport a 2. és a 4. osztály tanulói 

Takarítás, fertőtlenítés

 • az illemhelyek és mosdók fertőtlenítése napi három alkalommal
 • a tantermek, irodák, öltöző, folyosók fertőtlenítése legkevesebb napi egy alkalommal
 • a felületek, tárgyak fertőtlenítése (pl. ajtókilincs) napi két alkalommal történik
 • a mosdókban, az osztálytermekben folyékony szappan és papírtörlőkendő található
 • a folyosókon szükség szerint kézfertőtlenítésre van lehetőség
 • a szemétkosár nyitott, hogy a gyermek keze ne érintkezzen vele

        2021.szeptember 1.                                                    Mgr. Jurás Lívia isk. ig.

____________________________________________________________________________

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Základnej školy s VJM – Alapiskola v Tešedíkove

platný od 2.09.2021

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadime podľa:

a. Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl
b. celoštátneho COVID Automatu a vyhlášok RÚVZ SR

 

Podmienky prezenčného vzdelávania

 • Na začiatku školského roka bude prebiehať na našej škole 2.septembra 2021 (štvrtok) dobrovoľné testovanie žiakov kloktacími testami.
 • V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov AG testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o AG testovanie, dostane sadu 25 testov na domáce testovanie. Odporúča sa realizovať v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania AG testom žiaka počas školského roka

 • Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 • Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Rodič oznámi vedeniu školy pozitívny výsledok svojho dieťaťa.

 

Organizačné opatrenia výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Pri ceste do a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“
 • Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky
 • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
 
 • Pri vstupe do školy na základe uváženia aktuálnej situácie sa vykonáva ranný filter. Základná škola zabezpečí  dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom.
 • Žiak si do svojej skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné rúško musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak po príchode do školy, ako aj počas vyučovacieho procesu, si umýva ruky bežným

spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 •  V triedach, na chodbe, na toalete, na školskom dvore, v školskom klube detí dbáme na to, aby dochádzalo k minimalizácii miešania žiakov medzi skupinami.
 • Telesnú a športovú výchovu organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy -prechádzka) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. V interiéri realizujeme s minimalizovaním premiešavania tried. Režim školskej telocvične zabezpečujeme v súlade s COVID automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.covidsport.sk

 

Stravovanie

 Prevádzka školskej jedálne je zabezpečená v čase od 11,30 do 14,30. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy. Pokrmy a zabalených čistých príborov vydáva personál.                                                                      

Denná dezinfekcia školskej jedálne prípravkami určenými na dezinfekciu je zabezpečená.

 

Školský klub

V školskom klube detí budú spojené ročníky: 1.skupina: 1. a 3. trieda

                                                                2.skupina: 2. a 4. trieda

V ŠkD sa skupiny detí nebudú meniť, deti z jednotlivých skupín sa nebudú premiešavať.

Na školskom dvore dbáme na to, aby sme minimalizovali premiešavanie detí.

       

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Pokiaľ sa naša škola nachádza v zelenom okrese, rodič predkladá dobrovoľne, po prepnutí okresu do oranžovej farby povinne.
 • Keď sa naša škola nachádza v oranžovom okrese a rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast. Keď žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude umiestnený v izolačnej miestnosti a rodič bude bezodkladne kontaktovaný.
 • Ak žiak zabudne „Vyhlásenie....“ doma, rodič pošle e-mailom, cez Messenger alebo cez e-školu.
 • Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, minimalizovanie premiešavania žiakov medzi triedami). Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
 • V prípade, že u dieťaťa je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR, ak
  keď riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá svoje dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 

Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti (školská knižnica) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak sa u zamestnanca školy, školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

Zamestnanci

 • Predkladajú pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Pokiaľ sa naša škola nachádza v zelenom okrese, predkladá dobrovoľne, po prepnutí okresu do oranžovej farby povinne.
 • Obmedzia pobyt v zborovni, aby tam nedochádzalo k premiešavaniu.
 • Zriadia ranný filter pri vstupe do základnej školy.
 • V prípade potreby upozorňujú žiakov, aby rúškom prekryli horné dýchacie otvory (ústa, nos).
 • Pedagogickí zamestnanci a odborný zamestnanec ZŠ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
 • Pedagogickí zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Zabezpečia v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, časté a intenzívne priame vetranie.
 • V prípade, že je u žiaka alebo zamestnanca podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, hlásia to riaditeľke základnej školy.

 

Upratovanie a dezinfekcia

 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha min. 3x denne.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 1x denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov musí byť vykonávaná min. 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)
 • Rukavice sú potrebné pri likvidácii, odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Smetné koše umiestniť tak, aby nebol potrebný fyzický kontakt rúk s košom
  pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
 • Po opustení izolačnej miestnosti (školská knižnica) osobou s príznakmi infekčného ochorenia, je nutné miestnosť dôkladne vydezinfikovať a vyvetrať.

             01. 09.  2021                                      Mgr. Jurásová Lívia, riaditeľka školy

____________________________________________________________________________

 

A 2021/ 2022-es tanév megnyitójával kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

 

2021. szeptember 2 –án megkezdődik az új tanév.  A tanévnyitóra szeptember 2-án 8,00 órai kezdettel kerül sor az iskolában. Az iskolaügyi minisztérium utasításait betartva, nem tartunk közös tanévnyitót. Minden tanuló a saját osztálytermében hallgatja meg az új tanévvel kapcsolatos információkat. Az elsősök szüleit kivéve, szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe. A szülő a tanév megkezdése előtt, ill. a tanuló minden 3 napnál hosszabb hiányzását követően felmutatja a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot“ / príloha č.1 /. Amennyiben a szülő nem tudja otthon letölteni és kinyomtatni a nyomtatványt, akkor azt augusztus 27-én és 30-án 10,00 és 12,00 óra között átveheti az iskola portáján. Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk viselése. A szájmaszk viselése minden tanulónak kötelező érvényű.

A nyomtatvány megtalálható és letölthető a mellékletben:

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

További információk

Sajnos a COVID – 19 koronavírus járvány nem múlt el, jelenléte továbbra is óvintézkedések betartását teszik szükségessé. Az iskolaügyi minisztérium az oktatási intézmények számára az ún. Iskolai jelzőlámpa dokumentumban határozta meg az alapvető működési feltételeket. Ez a dokumentum megtalálható a minisztérium honlapján: https://www.minedu.sk/data/att/20557.pdf

A 2021/ 2022 –es tanévben az iskolák szemafor elv alapján, három fázisnak megfelelően fognak működni. A zöld, a narancssárga és a piros besorolás alapján. Zöld besoroláskor nincs fertőzött az iskolában, a tanítás zavartalanul órarend szerint zajlik. Narancssárga besorolás esetében fertőzésgyanú van, esetleges karantén rendelhető el. Az iskolának kötelezően ki kell alakítania egy karanténhelyiséget.

Abban az esetben, ha egy gyermeknél felmerül a fertőzés gyanúja az iskolában, ebben az elszigetelt helyiségben kell megvárnia szülőjét. A szülő ezután telefonon értesíti gyermeke orvosát, aki megállapítja a diagnózist. Ha bebizonyosodik, hogy COVID – 19 fertőzésről van szó, az iskolát érintően a továbbiakról a Közegészségügyi Hivatal dönt.  

Az új COVID – automata értelmében az iskolák a járások besorolásától függetlenül nyitva tartanak. A tavalyi tanévtől eltérően a jelenléti oktatás csak abban az osztály/-ok/ban szünetel, ahol beigazolódik a koronavírus – fertőzés gyanúja. Ebben az esetben a tanulók 14 napos házi karanténba vonulnak. Kivételt képeznek a házi karantén alól mentesítettek. Ha az osztályt látogató összes tanuló mentesül a karantén alól / beoltott vagy a COVID – 19 megbetegedésen átesett tanulók esetén / akkor a jelenléti oktatás nem szünetel. Ha a tanuló egy háztartásban él COVID-19 vírussal fertőződött személlyel, csupán ő vonul karanténba, a tanuló osztályában folytatódik a jelenléti tanítás. Amennyiben a tanuló egy háztartásban él fertőzésgyanús karanténban lévő személlyel, mindaddig látogathatja az iskolát mig be nem igazolódik a fertőzöttség a vele élő személlyel. Ekkor a tanuló karanténba vonul.

A karantén alól mentesülnek azok az osztályt látogató fertőzöttel kontaktusba kerülő tanulók, akik az utóbbi 180 napban estek át a COVID -19 megbetegedésen, a teljesen beoltott tanulók, vagy azok, akik átestek a megbetegedésen, és a betegség leküzdéstől számított 180. nap előtt megkapták a koronavírus elleni oltás 1. adagját.  A szülő a „Tájékoztatás a karantén alóli mentesítésről“ dokumentum leadásával igazolja gyermeke karantén alóli mentesítését.

A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel gyermekét. Több mint 5 egymást követő nap mulasztása esetén, a gyermekorvos által kiállított igazolást kell a tanulónak leadnia. Ha ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül. Ennek következtében komisszionális vizsgák elrendelésére, esetlegesen magaviseleti érdemjegy romlására kerülhet sor.

A szülő gyermekápolási járulékra /OČR/ akkor jogosult, ha a 11. életévét be nem töltött tanuló osztályában szünetel a jelenléti oktatás, vagy a tanuló a házi gyermekorvos által kiállított bizonylat értelmében egész napos ápolásra szorul. Amennyiben a szülő saját döntése értelmében marad otthon a tanulóval, akkor gyermekápolási járulékra nem jogosult.

Szülői kérésre minden tanuló 25 darabból álló otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt – csomagot kap. A gyorsteszt segítségével lehetősége lesz minden szülőnek minden hétfő és csütörtök reggel iskolába lépés előtt a tesztet elvégezni gyermekénél. Pozitív teszteredmény esetén a tanuló otthon marad, a szülő bejelenti az iskolának, hogy a tanuló tesztje pozitív lett, és értesíti gyermeke háziorvosát. A tesztek névre szólóan, aláírás ellenében aug. 30-án és 31-én átvehetők lesznek 9,00 órától 11,00 óráig az iskola titkárságán!

Az új tanévben   továbbra is indokolt az egészségvédelmi intézkedések és szabályok érvényben tartása, mint:

 • A ROR betűszóval /ruško – odstup – ruky – szájmaszk = távolságtartás –kézfertőtlenítés/ jelzett biztonsági intézkedés szigorú betartása
 • Kézmosás lehetőségének biztosítása meleg vízzel, szappannal és papír kéztörlővel
 • Kedvező időjárás esetén a tornaórákat a szabadban lehet megtartani
 • A tanuló naponta köteles két darab szájmaszkot és papír zsebkendőt hozni magával

Mindenkinek sikerekben gazdag, eredményes 2021/2022–es tanévet kívánok! Az egészségünk védelme és az akadályok nélküli tanítás érdekében kérek mindenkit a felelőségteljes viselkedésre és az  óvintézkedések betartására.

Mgr. Jurás Lívia, igazgató

____________________________________________________________________________

 

A 2021/ 2022-es tanév megnyitójával kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

 

2021. szeptember 2 –án megkezdődik az új tanév.  A tanévnyitóra szeptember 2-án 8,00 órai kezdettel kerül sor az iskolában. Az iskolaügyi minisztérium utasításait betartva, nem tartunk közös tanévnyitót. Minden tanuló a saját osztálytermében hallgatja meg az új tanévvel kapcsolatos információkat. Az elsősök szüleit kivéve, szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe. A szülő a tanév megkezdése előtt, ill. a tanuló minden 3 napnál hosszabb hiányzását követően felmutatja a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot“ / príloha č.1 /. Amennyiben a szülő nem tudja otthon letölteni és kinyomtatni a nyomtatványt, akkor azt augusztus 27-én és 30-án 10,00 és 12,00 óra között átveheti az iskola portáján. Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk viselése. A szájmaszk viselése minden tanulónak kötelező érvényű.

A nyomtatvány megtalálható és letölthető a mellékletben:

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

További információk

Sajnos a COVID – 19 koronavírus járvány nem múlt el, jelenléte továbbra is óvintézkedések betartását teszik szükségessé. Az iskolaügyi minisztérium az oktatási intézmények számára az ún. Iskolai jelzőlámpa dokumentumban határozta meg az alapvető működési feltételeket. Ez a dokumentum megtalálható a minisztérium honlapján: https://www.minedu.sk/data/att/20557.pdf

A 2021/ 2022 –es tanévben az iskolák szemafor elv alapján, három fázisnak megfelelően fognak működni. A zöld, a narancssárga és a piros besorolás alapján. Zöld besoroláskor nincs fertőzött az iskolában, a tanítás zavartalanul órarend szerint zajlik. Narancssárga besorolás esetében fertőzésgyanú van, esetleges karantén rendelhető el. Az iskolának kötelezően ki kell alakítania egy karanténhelyiséget.

Abban az esetben, ha egy gyermeknél felmerül a fertőzés gyanúja az iskolában, ebben az elszigetelt helyiségben kell megvárnia szülőjét. A szülő ezután telefonon értesíti gyermeke orvosát, aki megállapítja a diagnózist. Ha bebizonyosodik, hogy COVID – 19 fertőzésről van szó, az iskolát érintően a továbbiakról a Közegészségügyi Hivatal dönt.  

Az új COVID – automata értelmében az iskolák a járások besorolásától függetlenül nyitva tartanak. A tavalyi tanévtől eltérően a jelenléti oktatás csak abban az osztály/-ok/ban szünetel, ahol beigazolódik a koronavírus – fertőzés gyanúja. Ebben az esetben a tanulók 14 napos házi karanténba vonulnak. Kivételt képeznek a házi karantén alól mentesítettek. Ha az osztályt látogató összes tanuló mentesül a karantén alól / beoltott vagy a COVID – 19 megbetegedésen átesett tanulók esetén / akkor a jelenléti oktatás nem szünetel. Ha a tanuló egy háztartásban él COVID-19 vírussal fertőződött személlyel, csupán ő vonul karanténba, a tanuló osztályában folytatódik a jelenléti tanítás. Amennyiben a tanuló egy háztartásban él fertőzésgyanús karanténban lévő személlyel, mindaddig látogathatja az iskolát mig be nem igazolódik a fertőzöttség a vele élő személlyel. Ekkor a tanuló karanténba vonul.

A karantén alól mentesülnek azok az osztályt látogató fertőzöttel kontaktusba kerülő tanulók, akik az utóbbi 180 napban estek át a COVID -19 megbetegedésen, a teljesen beoltott tanulók, vagy azok, akik átestek a megbetegedésen, és a betegség leküzdéstől számított 180. nap előtt megkapták a koronavírus elleni oltás 1. adagját.  A szülő a „Tájékoztatás a karantén alóli mentesítésről“ dokumentum leadásával igazolja gyermeke karantén alóli mentesítését.

A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel gyermekét. Több mint 5 egymást követő nap mulasztása esetén, a gyermekorvos által kiállított igazolást kell a tanulónak leadnia. Ha ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül. Ennek következtében komisszionális vizsgák elrendelésére, esetlegesen magaviseleti érdemjegy romlására kerülhet sor.

A szülő gyermekápolási járulékra /OČR/ akkor jogosult, ha a 11. életévét be nem töltött tanuló osztályában szünetel a jelenléti oktatás, vagy a tanuló a házi gyermekorvos által kiállított bizonylat értelmében egész napos ápolásra szorul. Amennyiben a szülő saját döntése értelmében marad otthon a tanulóval, akkor gyermekápolási járulékra nem jogosult.

Szülői kérésre minden tanuló 25 darabból álló otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt – csomagot kap. A gyorsteszt segítségével lehetősége lesz minden szülőnek minden hétfő és csütörtök reggel iskolába lépés előtt a tesztet elvégezni gyermekénél. Pozitív teszteredmény esetén a tanuló otthon marad, a szülő bejelenti az iskolának, hogy a tanuló tesztje pozitív lett, és értesíti gyermeke háziorvosát. A tesztek névre szólóan, aláírás ellenében aug. 30-án és 31-én átvehetők lesznek 9,00 órától 11,00 óráig az iskola titkárságán!

Az új tanévben   továbbra is indokolt az egészségvédelmi intézkedések és szabályok érvényben tartása, mint:

 • A ROR betűszóval /ruško – odstup – ruky – szájmaszk = távolságtartás –kézfertőtlenítés/ jelzett biztonsági intézkedés szigorú betartása
 • Kézmosás lehetőségének biztosítása meleg vízzel, szappannal és papír kéztörlővel
 • Kedvező időjárás esetén a tornaórákat a szabadban lehet megtartani
 • A tanuló naponta köteles két darab szájmaszkot és papír zsebkendőt hozni magával

Mindenkinek sikerekben gazdag, eredményes 2021/2022–es tanévet kívánok! Az egészségünk védelme és az akadályok nélküli tanítás érdekében kérek mindenkit a felelőségteljes viselkedésre és az  óvintézkedések betartására.

Mgr. Jurás Lívia, igazgató

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

 

Az új tanév megkezdése előtt kérem olvassák el a minisztérium által kiadott irányelveket:  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

A tudnivalók összefoglalóját a következő link is tartalmazza : https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

A minisztérium javaslata alapján  tanévkezdéskor lehetőség van az iskola minden tanulójának gargalizálos teszttel önkéntes alapon ellenőrizni a fertőzésmentességét. Amennyiben igényt tart gyermeke teszteltetésére  / az osztályfőnök  keresni fogja Önt / 2021. augusztus 25 -én 10,00 óráig leadott  kitöltött formanyomtatványok leadásával: https://www.minedu.sk/data/att/19221.rtf és https://www.minedu.sk/data/att/19003.docx jelezze ezt az igényét  az iskola titkárságán esetleg gyermeke osztályfőnökének.

A minisztérium további javaslata, hogy a szülők otthoni környezetben minden héten teszteljék le a gyermekeket rövidpálcás antigénteszttel. Ez is csak ajánlott, nem kötelező. Minden tanulónak rendel az iskola 25 drb tesztből álló csomagot. Ha a tisztelt szülő erre nem tart igényt, kérem augusztus 25-én 10,00 óráig jelezze a tesedikovo.zsvjm@gmail.com ezt a tényt. Tehát, ha csak nem tart igényt !

Formanyomtatványok igényelhetők az iskola portáján 2021. aug. 24-én 8,00-tól 14,00 óráig.

Tisztelettel : Mgr. Jurás Lívia, az iskola igazgatója

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

 

Az új tanév megkezdése előtt kérem olvassák el a minisztérium által kiadott irányelveket:  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

A tudnivalók összefoglalóját a következő link is tartalmazza : https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

A minisztérium javaslata alapján  tanévkezdéskor lehetőség van az iskola minden tanulójának gargalizálos teszttel önkéntes alapon ellenőrizni a fertőzésmentességét. Amennyiben igényt tart gyermeke teszteltetésére  / az osztályfőnök  keresni fogja Önt / 2021. augusztus 25 -én 10,00 óráig leadott  kitöltött formanyomtatványok leadásával: https://www.minedu.sk/data/att/19221.rtf és https://www.minedu.sk/data/att/19003.docx jelezze ezt az igényét  az iskola titkárságán esetleg gyermeke osztályfőnökének.

A minisztérium további javaslata, hogy a szülők otthoni környezetben minden héten teszteljék le a gyermekeket rövidpálcás antigénteszttel. Ez is csak ajánlott, nem kötelező. Minden tanulónak rendel az iskola 25 drb tesztből álló csomagot. Ha a tisztelt szülő erre nem tart igényt, kérem augusztus 25-én 10,00 óráig jelezze a tesedikovo.zsvjm@gmail.com ezt a tényt. Tehát, ha csak nem tart igényt !

Formanyomtatványok igényelhetők az iskola portáján 2021. aug. 24-én 8,00-tól 14,00 óráig.

Tisztelettel : Mgr. Jurás Lívia, az iskola igazgatója

____________________________________________________________________________

Értesítés ! 

Az iskola igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy az iskolaügyi minisztérium nem biztosítja a gargalizálós teszteket az iskolának. Ezért a tanulóinknak június 16-ra tervezett tesztelése a leadott szülői beleegyezés alapján elmarad ! Igény esetén viszont iskolánk biztosítani tudja fenntartónk, Pered Község Önkormányzata segítségével a tanulók ATG tesztelését 2021. június 18-án. Amennyiben igényt tart gyermeke tesztelésére, kérem jelezze ezt iskolánknak legkésőbb június 17 -én reggel 8,00 óráig !

A visszajelző lap letölthető az alábbi linkről: https://app.box.com/s/705q4kjnjw2pl72fdbjqkcw5kd4jqtca

____________________________________________________________________________

    Az iskola igazgarósága és szülői munkaközössége ezúton hívja meg a Tisztelt Szülőket a 2021. június 17-én 17,00 órától az iskola udvarán tartandó plenáris szülői értekezletre. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Pered, 2021. június 11.

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

Akik három vagy több napig nem voltak jelenléti tanításon (hétvégét is beleértve), azoknak a következő dokumentumot kell leadniuk:

https://www.minedu.sk/data/att/19689.docx

____________________________________________________________________________

Értesítés!

Május 3-tól, hétfőtől nem lesz kötelező felmutatni a tanulóknak és a szülőknek a fertőzésmentességet igazoló negatív teszteredményt!

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Rendkívüli közlemény!

        Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy az iskola épületében adódott technikai problémát sikerült elhárítani, így 2021. április 26-án, hétfőn az iskola minden évfolyamában az érvényben lévő rendeletek betartásával újraindul a jelenléti tanítás! Mindenkit sok szeretettel várunk!

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

Rendkívüli közlemény!

    Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy holnap, 2021. április 23-án csőtörés miatt nem lesz tanítás. A tanulók igazgatói szabadot kapnak. Az iskolai étkezde és az iskolai klub sem fog működni. A tanítás újraindításáról értesíteni fogjuk Önöket! Kérem, kövessék figyelemmel iskolánk FB oldalát és internetes oldalát!

____________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

 

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy 2021. április 26–tól, hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás az alapiskola 5. 6. és 7. osztályos tanulói számára is az érvényben lévő minisztériumi rendelet és fenntartói határozat alapján. A visszatérés feltételei:

 • A tanulóknak érvényes / hét napnál nem régebbi / negatív teszteredménnyel kell rendelkeznie
 •  Egyik szülőnek érvényes / hét napnál nem régebbi / negatív teszteredményt kell felmutatnia, valamint a fertőzésmentességről szóló kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozatot kell április 26-án, hétfőn reggel leadnia

Az új rendelet szerint a tesztelés alól mentesül:

 • Aki átesett a COVID 19 betegségen, és belefér a 180 nap védettségi időbe. Szülőre, tanulóra egyaránt érvényes, orvosi igazolás felmutatása szükséges
 • Aki megkapta a védőoltást Astra Zenecával 1x + 28 nap vagy Pfizer / Moderna vakcinával 2x oltás +14 nap
 • Aki rendelkezik orvos által kiállított tesztelés alóli mentességgel

Minden tanuló számára elegendő az egyszerű szájmaszk használata. Az FFP2 típusú reszpirátor az iskolában nem kötelező. Ajánlatos, hogy rendelkezzen a tanuló tartalék szájmaszkkal és papírzsebkendővel is.

Nyomtatványokat / 8a melléklet – felső tagozat, 11a melléklet - alsó tagozat / a feltüntetett linken a csatolmányban és az iskola portáján csüt. - pént. 8,00 – 12,00 óra között igényelhetnek.

Návrat do škôl s účinnosťou od 19.04.2021: www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

8a melléklet: www.minedu.sk/data/att/19256.docx

11a melléklet: www.minedu.sk/data/att/19262.docx

A tanulókkal az aktuális órarendeket az osztályfőnökök ismertetik. Az iskolai étkezde működik, ebédre legkésőbb hétfőn reggel 8,00 óráig jelentkezhetnek a tanulók.

 A hét végén a helyi kultúrházban az AG tesztelés biztosítva lesz!

Szeretettel várunk mindenkit!

                                                                            Tisztelettel: Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

A SzK Közegészségügyi Hivatala 175. számú rendelete értelmében 2021. április 19-től nem kötelező a FFP2 típusú reszpirátor viselete. A száj és orr eltakarásához szájmaszk, sál, kendő használható.

https://app.box.com/s/9red3plv59364u9cjlzu91qsnwur3hhj

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

Az Iskolaügyi Minisztérium április 12-én kelt határozata értelmében az alapiskolák 8. és 9. osztályos tanulóinak 2021. április 19-én újraindul a jelenlét oktatás. A visszatérés feltételei:

 • A tanulóknak érvényes / hét napnál nem régebbi / negatív teszteredménnyel kell rendelkeznie
 •  Egyik szülőnek érvényes / hét napnál nem régebbi / negatív teszteredményt kell felmutatnia, valamint a fertőzésmentességről szóló kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozatot kell április 19-én, hétfőn reggel leadnia

Szükséges minden tanulónak FFP2 típusú védőmaszkot használnia. Ajánlatos, hogy rendelkezzen a tanuló tartalék szájmaszkkal és papírzsebkendővel is.

A felső tagozat 5.-7. évfolyamai előreláthatólag április 26-án térhetnek vissza az iskolapadokba.

Nyomtatványokat / melléklet 8a / a feltüntetett linken a csatolmányban és az iskola portáján szerda- csüt. - pént. 8,00 – 12,00 óra között igényelhetnek.

8a melléklet: https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx

Návrat do škol 2021 s účinnosťou od 19.04.: https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

____________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

Az Iskolaügyi Minisztérium április 12-én kelt határozata értelmében az alapiskolák 8. és 9. osztályos tanulóinak 2021. április 19-én újraindul a jelenlét oktatás. A visszatérés feltételei:

 • A tanulóknak érvényes / hét napnál nem régebbi / negatív teszteredménnyel kell rendelkeznie
 •  Egyik szülőnek érvényes / hét napnál nem régebbi / negatív teszteredményt kell felmutatnia, valamint a fertőzésmentességről szóló kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozatot kell április 19-én, hétfőn reggel leadnia

Szükséges minden tanulónak FFP2 típusú védőmaszkot használnia. Ajánlatos, hogy rendelkezzen a tanuló tartalék szájmaszkkal és papírzsebkendővel is.

A felső tagozat 5.-7. évfolyamai előreláthatólag április 26-án térhetnek vissza az iskolapadokba.

Nyomtatványokat / melléklet 8a / a feltüntetett linken a csatolmányban és az iskola portáján szerda- csüt. - pént. 8,00 – 12,00 óra között igényelhetnek.

8a melléklet: https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx

Návrat do škol 2021 s účinnosťou od 19.04.: https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

____________________________________________________________________________

 

 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy szerdán, április 15-én valósul meg a gargalizálós tesztelés az érintett évfolyamok és a bejelentett tanulók számára. A tesztelésre való érkezésről az érintett szülők és tanulók az osztályfőnökökön keresztül kapnak értesítést.

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002682-97c8497c87/Informačný list k testovaniu žiakov na školách - pre rodičov.pdf

 

https://app.box.com/s/7z24609qiftn206myjynpec7mmdks5jj

____________________________________________________________________________

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy szerdán, április 15-én valósul meg a gargalizálós tesztelés az érintett évfolyamok és a bejelentett tanulók számára. A tesztelésre való érkezésről az érintett szülők és tanulók az osztályfőnökökön keresztül kapnak értesítést.

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002682-97c8497c87/Informačný list k testovaniu žiakov na školách - pre rodičov.pdf

 

https://app.box.com/s/7z24609qiftn206myjynpec7mmdks5jj

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítjük a Kedves Szülőket és tanulókat, hogy a jelenléti oktatás újraindításával április 12-től, hétfőtől az iskolai büfé is üzemelni fog!

____________________________________________________________________________

Értesítjük a Kedves Szülőket és tanulókat, hogy a jelenléti oktatás újraindításával április 12-től, hétfőtől az iskolai büfé is üzemelni fog!

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítés

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók !

    Az iskola igazgatósága ezúton értesíti Önöket, hogy fenntartónk határozata értelmében 2021. április 12-től újraindul a jelenléti oktatás az iskola alsó tagozatos tanulói számára. Az iskolai klub és iskolai étkezde is működni fog a jelenléti oktatásban résztvevő tanulóknak.

A jelenléti oktatás feltételei:

• A törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív teszteredménye

• A fertőzésmentességről szóló kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozat leadása április 12-én, hétfőn reggel / Nyomtatványok a feltüntetett linken a csatolmányban, az iskola portáján csüt.- pént. 8,00 -12,00 óra között és a községi tesztelés helyszínén, a kultúrházban találhatóak.

Az alsó tagozatos tanulóknak nem kötelező a negatív teszteredmény felmutatása.

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. Hétfőn reggel a bejárati ajtóban az osztályfőnökök várják a tanulókat és a szülőket.

Ha karanténba kerül egy család, akkor a gyermek nem jöhet iskolába. Ha a tanulónak egészségügyi problémái adódnak, és nem jön iskolába, akkor a szülő köteles haladéktalanul értesíteni az osztályfőnököt.

Az iskolában a higiéniai szabályok betartása és a védőmaszk viselete kötelező. Az alsó tagozatos tanulóknak nem kötelező az FFP2 típusú maszkok használata. Szükséges mindenkinek 2 szájmaszkot és papírzsebkendőt hozni. Az iskola 7,30 órakor nyit, érkezés 7,55 –ig. Tanulóink a főbejáraton keresztül érkeznek az iskolába. A kezdéssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást az osztályfőnökök adnak a kedves szülőknek és a tanulóknak.

Az 5.-9. évfolyam tanulói továbbra is távoktatásban részesülnek !

Sok szeretettel várunk mindenkit !

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-6-4-2021/

A dokumentumok letölthetőek az alábbi linkeken:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002680-5959759599/11a.docx

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002681-9a7f09a7f2/11b.docx

____________________________________________________________________________

 

Értesítés

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók !

    Az iskola igazgatósága ezúton értesíti Önöket, hogy fenntartónk határozata értelmében 2021. április 12-től újraindul a jelenléti oktatás az iskola alsó tagozatos tanulói számára. Az iskolai klub és iskolai étkezde is működni fog a jelenléti oktatásban résztvevő tanulóknak.

A jelenléti oktatás feltételei:

• A törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív teszteredménye

• A fertőzésmentességről szóló kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozat leadása április 12-én, hétfőn reggel / Nyomtatványok a feltüntetett linken a csatolmányban, az iskola portáján csüt.- pént. 8,00 -12,00 óra között és a községi tesztelés helyszínén, a kultúrházban találhatóak.

Az alsó tagozatos tanulóknak nem kötelező a negatív teszteredmény felmutatása.

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. Hétfőn reggel a bejárati ajtóban az osztályfőnökök várják a tanulókat és a szülőket.

Ha karanténba kerül egy család, akkor a gyermek nem jöhet iskolába. Ha a tanulónak egészségügyi problémái adódnak, és nem jön iskolába, akkor a szülő köteles haladéktalanul értesíteni az osztályfőnököt.

Az iskolában a higiéniai szabályok betartása és a védőmaszk viselete kötelező. Az alsó tagozatos tanulóknak nem kötelező az FFP2 típusú maszkok használata. Szükséges mindenkinek 2 szájmaszkot és papírzsebkendőt hozni. Az iskola 7,30 órakor nyit, érkezés 7,55 –ig. Tanulóink a főbejáraton keresztül érkeznek az iskolába. A kezdéssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást az osztályfőnökök adnak a kedves szülőknek és a tanulóknak.

Az 5.-9. évfolyam tanulói továbbra is távoktatásban részesülnek !

Sok szeretettel várunk mindenkit !

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-6-4-2021/

A dokumentumok letölthetőek az alábbi linkeken:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002680-5959759599/11a.docx

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002681-9a7f09a7f2/11b.docx

____________________________________________________________________________

 

Fontos információ !!!

 

        Az iskola igazgatósága ezúton értesíti az érintett szülőket és tanulókat, hogy az április 7-re, holnapra tervezett gargalizációs tesztelés elmarad, mivel a tesztek nem érkeztek meg az iskolára. A tanítás az online órarendeknek megfelelően lesz megtartva.

____________________________________________________________________________

Fontos információ !!!

 

        Az iskola igazgatósága ezúton értesíti az érintett szülőket és tanulókat, hogy az április 7-re, holnapra tervezett gargalizációs tesztelés elmarad, mivel a tesztek nem érkeztek meg az iskolára. A tanítás az online órarendeknek megfelelően lesz megtartva.

____________________________________________________________________________

 

 

Információk az iskola újranyitásával kapcsolatosan

 

        Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a húsvéti szünet után, április 7-től április 9-ig folytatódik a távoktatás a megszokott formában. Régiónk polgármestereinek határozata értelmében, a járványügyi helyzet alakulását szem előtt tartva a jelenléti oktatásra való visszatérésre valószínűleg 2021. április 12-vel kezdődően kerülhet sor az alapiskola alsó és felső tagozatán egyaránt. A jelenléti oktatásra való visszatérés feltétele, hogy az egyik szülő 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy PCR teszttel rendelkezzen, esetleg orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy átesett a COVID-19 betegségen. A felső tagozatos tanulók esetében szintén kötelező a negatív teszteredmény felmutatása, ill. az orvosi igazolás. A alsó és felső tagozatos szülőknek egyaránt kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozatot kell leadniuk az iskolakezdés napján, hogy nincs fertőzésveszély a családja részéről, valamint megtekintésre be kell mutatniuk a negatív teszteredményt is. A tanuló csak abban az esetben kezdheti meg a jelenléti oktatást, ha a törvényes képviselő és a tanuló is / csak a felsőtagozatos tanulónak kötelező / negatív teszteredménnyel rendelkezik. Iskolánk a leadott szülői igényeknek megfelelően április 7-én fogja elvégezni a gargalizálós tesztelést az iskolában 9,30 és 12,00 óra között. Az eredményről a szülő legkésőbb 72 órán belül kap majd SMS értesítést. A tesztelésre való érkezésről az érintett szülők, ill. tanulók az osztályfőnökökön keresztül kapnak pontos értesítést. Amennyiben a szülő nem használja ki a gargalizálós tesztelést, köteles biztosítania gyermeke számára az antigén teszttel való tesztelést.

        A szükséges nyomtatványok letölthetők iskolánk honlapjáról valamint nyomtatott formában az iskola titkárságán, munkanapon ápr. 7-től ápr. 9-ig 7,30 – 12,00 között.

        Kérjük Önöket, továbbra is kísérjék figyelemmel iskolánk weboldalát és FB oldalát, hogy az esetleges változásokkal kapcsolatosan informálni tudjuk Önöket. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, jó egészséget és mielőbbi viszontlátást kívánok mindnyájuknak!

Mgr. Jurás Lívia isk. ig.

Nyomtatványok:

1: https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002674-c0ae0c0ae4/Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti-ziak_a_ZZ-ZS-tlacivo_8a.docx 

2https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002675-4863a4863c/18621%20(1).docx

3: https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002611-a6c82a6c84/Príloha č 1A -NR kraj.rtf

4: https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002612-565b0565b2/Príloha č 1B.docx

____________________________________________________________________________

Információk az iskola újranyitásával kapcsolatosan

 

        Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a húsvéti szünet után, április 7-től április 9-ig folytatódik a távoktatás a megszokott formában. Régiónk polgármestereinek határozata értelmében, a járványügyi helyzet alakulását szem előtt tartva a jelenléti oktatásra való visszatérésre valószínűleg 2021. április 12-vel kezdődően kerülhet sor az alapiskola alsó és felső tagozatán egyaránt. A jelenléti oktatásra való visszatérés feltétele, hogy az egyik szülő 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy PCR teszttel rendelkezzen, esetleg orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy átesett a COVID-19 betegségen. A felső tagozatos tanulók esetében szintén kötelező a negatív teszteredmény felmutatása, ill. az orvosi igazolás. A alsó és felső tagozatos szülőknek egyaránt kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozatot kell leadniuk az iskolakezdés napján, hogy nincs fertőzésveszély a családja részéről, valamint megtekintésre be kell mutatniuk a negatív teszteredményt is. A tanuló csak abban az esetben kezdheti meg a jelenléti oktatást, ha a törvényes képviselő és a tanuló is / csak a felsőtagozatos tanulónak kötelező / negatív teszteredménnyel rendelkezik. Iskolánk a leadott szülői igényeknek megfelelően április 7-én fogja elvégezni a gargalizálós tesztelést az iskolában 9,30 és 12,00 óra között. Az eredményről a szülő legkésőbb 72 órán belül kap majd SMS értesítést. A tesztelésre való érkezésről az érintett szülők, ill. tanulók az osztályfőnökökön keresztül kapnak pontos értesítést. Amennyiben a szülő nem használja ki a gargalizálós tesztelést, köteles biztosítania gyermeke számára az antigén teszttel való tesztelést.

        A szükséges nyomtatványok letölthetők iskolánk honlapjáról valamint nyomtatott formában az iskola titkárságán, munkanapon ápr. 7-től ápr. 9-ig 7,30 – 12,00 között.

        Kérjük Önöket, továbbra is kísérjék figyelemmel iskolánk weboldalát és FB oldalát, hogy az esetleges változásokkal kapcsolatosan informálni tudjuk Önöket. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, jó egészséget és mielőbbi viszontlátást kívánok mindnyájuknak!

Mgr. Jurás Lívia isk. ig.

Nyomtatványok:

1: https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002674-c0ae0c0ae4/Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti-ziak_a_ZZ-ZS-tlacivo_8a.docx 

2https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002675-4863a4863c/18621%20(1).docx

3: https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002611-a6c82a6c84/Príloha č 1A -NR kraj.rtf

4: https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002612-565b0565b2/Príloha č 1B.docx

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítés

        Értesítjük a tisztelt szülőket és tanulókat, hogy a húsvéti szünetet követően nagy valószínűséggel fokozatosan visszatérhetünk a jelenléti oktatásra. A járványügyi előírások értelmében ennek feltétele, hogy az 5.-9. évfolyam tanulói és az egyik szülő negatív COVID 19 teszttel rendelkezzen. Az iskola biztosítani tudja a tanulói számára a iskolaügyi minisztérium kínálatával az ún. gargalizálós tesztelést. Amennyiben ezt a tesztelési formát választják, kérem a mellékelt beleegyezési nyilatkozatot és adatgyűjtő lapot kitöltve és aláírva március 26-án 8,00-tól 9,00 óráig az iskola titkárságán leadni.

        Az iskolaügyi minisztérium határozatának értelmében az 1.-4. évfolyam tanulói estében a tanulóknak nem kötelező, de az egyik szülőnek viszont igen a negatív COVID 19 felmutatása. Az iskola lehetőséget ad a 3. és 4. évfolyam tanulói számára is a gargalizálós tesztelésre. Ebben az esetben kérjük a beleegyezési nyilatkozat és adatgyűjtő lap kitöltését és leadását az iskola titkárságán 2021. március 26. 8,00 - 9,00 óra között.                                                                      

Nyomtatványok igényelhetők a leadás előtt a titkárságon is.

A nyomtatványok letölthetők:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002611-a6c82a6c84/Príloha č 1A -NR kraj.rtf

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002612-565b0565b2/Príloha č 1B.docx

____________________________________________________________________________

Értesítés

        Értesítjük a tisztelt szülőket és tanulókat, hogy a húsvéti szünetet követően nagy valószínűséggel fokozatosan visszatérhetünk a jelenléti oktatásra. A járványügyi előírások értelmében ennek feltétele, hogy az 5.-9. évfolyam tanulói és az egyik szülő negatív COVID 19 teszttel rendelkezzen. Az iskola biztosítani tudja a tanulói számára a iskolaügyi minisztérium kínálatával az ún. gargalizálós tesztelést. Amennyiben ezt a tesztelési formát választják, kérem a mellékelt beleegyezési nyilatkozatot és adatgyűjtő lapot kitöltve és aláírva március 26-án 8,00-tól 9,00 óráig az iskola titkárságán leadni.

        Az iskolaügyi minisztérium határozatának értelmében az 1.-4. évfolyam tanulói estében a tanulóknak nem kötelező, de az egyik szülőnek viszont igen a negatív COVID 19 felmutatása. Az iskola lehetőséget ad a 3. és 4. évfolyam tanulói számára is a gargalizálós tesztelésre. Ebben az esetben kérjük a beleegyezési nyilatkozat és adatgyűjtő lap kitöltését és leadását az iskola titkárságán 2021. március 26. 8,00 - 9,00 óra között.                                                                      

Nyomtatványok igényelhetők a leadás előtt a titkárságon is.

A nyomtatványok letölthetők:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002611-a6c82a6c84/Príloha č 1A -NR kraj.rtf

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002612-565b0565b2/Príloha č 1B.docx

____________________________________________________________________________

 

 

ÉRTESÍTÉS

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. március 17-én tartott közös értekezletükön ismét úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. március 22-től továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és az iskolai létesítmények alapítóinak döntése azon az erőfeszítésen alapul, hogy stabilizálni kell az átfogó tesztelések javuló eredményeit a megnevezett településeken, különösen a közeledő húsvéti iskolai szünetig. Az alapítók figyelembe vették azt a tényt is, hogy a szakértők szerint a Covid 19 vírus veszélyes új mutációi nagyon gyorsan terjednek a gyermekek körében, és hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatalok összefoglaló jelentései szerint a javuló járványhelyzet a rendszeres tesztelésnek és különösen a bezárt iskoláknak és óvodáknak tudható be.

Amennyiben a Covid 19 vírus terjedésének jelenlegi javuló állapota a vágsellyei járásban továbbra is megmarad, és ha a Szlovák Köztársaság kormányának és az egyes minisztériumoknak a központi járványellenes intézkedései ezt lehetővé teszik, akkor a megnevezett települések polgármesterei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenléti oktatás a megnevezett települések iskoláiban és óvodáiban 2021. április 7-től újra induljon.

Ezúton mondunk köszönetet minden gyermeknek, tanulónak, szülőknek, tanároknak, valamint az iskolák és az iskolai létesítmények igazgatóinak a megértésükért, kitartásukért és áldozatkészségükért, amelyet nap mint nap tanúsítanak a tanulók távoktatásának biztosításában. Sok egészséget, erőt és türelmet kívánunk nekik is, és minden polgárunknak ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni ezzel a nehéz időszakkal.

____________________________________________________________________________

 

ÉRTESÍTÉS

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. március 17-én tartott közös értekezletükön ismét úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. március 22-től továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és az iskolai létesítmények alapítóinak döntése azon az erőfeszítésen alapul, hogy stabilizálni kell az átfogó tesztelések javuló eredményeit a megnevezett településeken, különösen a közeledő húsvéti iskolai szünetig. Az alapítók figyelembe vették azt a tényt is, hogy a szakértők szerint a Covid 19 vírus veszélyes új mutációi nagyon gyorsan terjednek a gyermekek körében, és hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatalok összefoglaló jelentései szerint a javuló járványhelyzet a rendszeres tesztelésnek és különösen a bezárt iskoláknak és óvodáknak tudható be.

Amennyiben a Covid 19 vírus terjedésének jelenlegi javuló állapota a vágsellyei járásban továbbra is megmarad, és ha a Szlovák Köztársaság kormányának és az egyes minisztériumoknak a központi járványellenes intézkedései ezt lehetővé teszik, akkor a megnevezett települések polgármesterei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenléti oktatás a megnevezett települések iskoláiban és óvodáiban 2021. április 7-től újra induljon.

Ezúton mondunk köszönetet minden gyermeknek, tanulónak, szülőknek, tanároknak, valamint az iskolák és az iskolai létesítmények igazgatóinak a megértésükért, kitartásukért és áldozatkészségükért, amelyet nap mint nap tanúsítanak a tanulók távoktatásának biztosításában. Sok egészséget, erőt és türelmet kívánunk nekik is, és minden polgárunknak ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni ezzel a nehéz időszakkal.

____________________________________________________________________________

 

ÉRTESÍTÉS

        Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a fenntartóval való egyeztetés, a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlása alapján, valamint a kritikus járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. március 15-től visszavonásig a megszokott formában folytatódik a távoktatás iskolánk alsó és felső tagozatán. Kérjük, hogy továbbra is figyeljék az iskola weboldalát és FB oldalát. Folyamatosan informáljuk Önöket az esetleges változásokkal kapcsolatosan. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Az RÚVZ álásfoglalása az iskolanyitásról:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002607-8a2638a266/Stanovisko_školy_10_03_2021.docx

További aktuális információk megtalálhatók: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

____________________________________________________________________________

ÉRTESÍTÉS

        Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a fenntartóval való egyeztetés, a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlása alapján, valamint a kritikus járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. március 15-től visszavonásig a megszokott formában folytatódik a távoktatás iskolánk alsó és felső tagozatán. Kérjük, hogy továbbra is figyeljék az iskola weboldalát és FB oldalát. Folyamatosan informáljuk Önöket az esetleges változásokkal kapcsolatosan. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Az RÚVZ álásfoglalása az iskolanyitásról:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002607-8a2638a266/Stanovisko_školy_10_03_2021.docx

További aktuális információk megtalálhatók: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

____________________________________________________________________________

 

ÉRTESÍTÉS

      Az iskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a fenntartóval való egyeztetés, a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlása alapján, valamint a kritikus járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. március 8-tól folytatódik a megszokott formában a távoktatás. Kérjük, hogy továbbra is figyeljék az iskola weboldalát és FB oldalát. Folyamatosan informáljuk Önöket az esetleges változásokkal kapcsolatosan. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

További aktuális információk megtalálhatóak: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

____________________________________________________________________________

FIGYELMEZTETÉS

    Figyelmeztetjük  iskoláink tanulóit és a tisztelt szülőket, hogy az érvényben lévő járványügyi óvintézkedésből adódóan és az iskolai rendtartásnak megfelelően az iskola területén tartózkodni és gyülekezni szigorúan tilos !

 

UPOZORNENIE

      Upozorňujeme žiakov a rodičov základných škôl, že v súlade s platnými protiepidemologickými predpismi a so školským poriadkom zdržiavať sa a zhromažďovať sa v areáli školského dvora je prísne zakázané !

____________________________________________________________________________

 

Értesítés  

 

A Nyitrai Közegészségügyi Hivatal tájékoztatója az iskolanyitással kapcsolatosan: 

 

Stanovisko_RÚVZ_ŠKOLY_25_02_2021_NR_ŠA_ZM.docx (25909)

____________________________________________________________________________

 

    Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a tavaszi szünet a mi régiónkban 2021. március 1-től március 5-ig tart. A tanítás 2021. március 8-án folytatódik. Mindenkinek, jó pihenést kívánunk! :) Az iskolánk tavaszi szünet utáni működéséről, azonnal tájékoztatást adunk, amint pontos információink lesznek régiónk járványügyi helyzetével kapcsolatosan.

____________________________________________________________________________

    Értesítjük a Tisztelt Szülőket és a tanulókat, hogy a tavaszi szünet a mi régiónkban 2021. március 1-től március 5-ig tart. A tanítás 2021. március 8-án folytatódik. Mindenkinek, jó pihenést kívánunk! :) Az iskolánk tavaszi szünet utáni működéséről, azonnal tájékoztatást adunk, amint pontos információink lesznek régiónk járványügyi helyzetével kapcsolatosan.

____________________________________________________________________________

 

 

A feketével jelölt járások iskolái a jövő héten is biztosan zárva maradnak.

 

____________________________________________________________________________

A feketével jelölt járások iskolái a jövő héten is biztosan zárva maradnak.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Tisztelt Szülők!

 

    Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetőségükbe tartozó óvodák és alapiskolák fenntartói 2021. február 5-én tartott közös értekezletükön hozott határozatuk értelmében a rendkívüli kedvezőtlen járványügyi helyzetre való tekintettel február 8-tól legkevesebb egy hétig a fenntartói jogkörükbe tartozó oktatási intézményeket zárva tartják. Ennek értelmében hétfőtől, február 8-tól iskolánk tanulói számára folytatódik a távoktatás az eddig használt platformokon. Kérem a kedves szülőket, ha segítségre van szükségük, konzultáljanak gyermekük osztályfőnökével és a szakos pedagógussal. Kérem, hogy továbbra is figyeljék az iskolánk web- és FB oldalát! Minden aktuális információról hírt adunk! Vigyázzanak gyermekeikre, magukra és vigyázzunk egymásra! Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

Az aktuális információ megtalálható falunk weboldalán:

https://www.tesedikovo.sk/kozseg/esemenyek-a-faluban/aktualitasok/pereden-az-ovodak-es-az-iskolak-tovabbra-is-zarva-tartanak-nyilatkozat-713hu.html

https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-od-8-februara-2021-/48411s69312c

____________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

 

    Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetőségükbe tartozó óvodák és alapiskolák fenntartói 2021. február 5-én tartott közös értekezletükön hozott határozatuk értelmében a rendkívüli kedvezőtlen járványügyi helyzetre való tekintettel február 8-tól legkevesebb egy hétig a fenntartói jogkörükbe tartozó oktatási intézményeket zárva tartják. Ennek értelmében hétfőtől, február 8-tól iskolánk tanulói számára folytatódik a távoktatás az eddig használt platformokon. Kérem a kedves szülőket, ha segítségre van szükségük, konzultáljanak gyermekük osztályfőnökével és a szakos pedagógussal. Kérem, hogy továbbra is figyeljék az iskolánk web- és FB oldalát! Minden aktuális információról hírt adunk! Vigyázzanak gyermekeikre, magukra és vigyázzunk egymásra! Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

Az aktuális információ megtalálható falunk weboldalán:

https://www.tesedikovo.sk/kozseg/esemenyek-a-faluban/aktualitasok/pereden-az-ovodak-es-az-iskolak-tovabbra-is-zarva-tartanak-nyilatkozat-713hu.html

https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-od-8-februara-2021-/48411s69312c

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítés

 

    A február 8-ai iskolanyitás  iskolánk esetében jelenleg a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal  határozata alapján történik, melyre még várunk. A döntés legkésőbb holnapra / február 5-re / várható. Amint megtudjuk a döntést, azonnal informáljuk Önöket. A  jelenléti oktatással történő nyitás az alsó tagozatos osztályokra és a napközire vonatkozik. Ennek feltétele, hogy a gyermek legalább egyik szülője / törvényes képviselője / negatív koronavírus teszttel rendelkezzen, melyről becsületbeli nyilatkozatot kell leadnia a szülőnek a tanítás megkezdése előtt. Falunkban a előző hétvégékhez hasonlóan, most is lesz tesztelés.

____________________________________________________________________________

Értesítés

 

    A február 8-ai iskolanyitás  iskolánk esetében jelenleg a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal  határozata alapján történik, melyre még várunk. A döntés legkésőbb holnapra / február 5-re / várható. Amint megtudjuk a döntést, azonnal informáljuk Önöket. A  jelenléti oktatással történő nyitás az alsó tagozatos osztályokra és a napközire vonatkozik. Ennek feltétele, hogy a gyermek legalább egyik szülője / törvényes képviselője / negatív koronavírus teszttel rendelkezzen, melyről becsületbeli nyilatkozatot kell leadnia a szülőnek a tanítás megkezdése előtt. Falunkban a előző hétvégékhez hasonlóan, most is lesz tesztelés.

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítés

 

    Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a rossz epidemológiai helyzet miatt 2021. február 1-től visszavonásig továbbra is távoktatás formájában valósul meg az oktatás az 1.-9. évfolyam számára.

    A 2020 / 2021 –es tanév első féléve január 31-én lezárul. Február 1-vel az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a tanulók félévi osztályzatairól. A SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2021/9113:1-A1810 szám alatt kiadott határozata értelmében indokolt esetben a tanuló félévi értékelése kitolódhat március 31-ig. A meghosszabbításról az érintett szülőket írásban értesítjük.                                                   

    A félévi jegyek megmutatják, melyik tantárgyból éppen hol tartanak az ismeretek elsajátításában a tanulók. Azonban fontos tisztázni, hogy a félévi nem bizonyítvány, hanem csak egy értékelés. Azt mutatja, hogyan teljesített a tanuló eddig a tanévben. Ha rosszul, akkor van még előtte egy másik félév, hogy javítson. Ha pedig jól, akkor minden esélye megvan rá, hogy év végén is jó jegyet kap majd. A jelenlegi időszak mindannyiunknak sok nehézséget, kiszámíthatatlanságot hozott. Épp ezért arra kérjük a kedves szülőket, hogy ebben a nehéz időszakban ne stresszeljük túl az esetleges gyengébb eredményt. Legyünk türelmesek, elnézőbbek egymás iránt. Kérem, figyeljenek oda jobban a gyermekek lelki állapotára is, hiszen egyre nehezebben viselik a bezártságot és a társas kapcsolatok hiányát.

További információk:

 • Az 5. osztályos tanulók országos tesztelése a 2020 /2021-es tanévben elmarad.
 • A 9. osztályos tanulók országos tesztelésének időpontja: 2021. június 9.   /matematika, magyar nyelv és irodalom /, június 10./ szlovák nyelv és szlovák irodalom /
 • A középiskolai felvételi vizsgák időpontja: 1. terminus: május 3./ 4./, 2. terminus május 10. /11./ tehetségi vizsgák: május 5. /6.7./, május 12. /13.14./

Köszönjük, hogy segítik munkánkat! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Mindenkinek jó egészséget kívánok!  

Mgr. Jurás Lívia isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítés

 

    Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a rossz epidemológiai helyzet miatt 2021. február 1-től visszavonásig továbbra is távoktatás formájában valósul meg az oktatás az 1.-9. évfolyam számára.

    A 2020 / 2021 –es tanév első féléve január 31-én lezárul. Február 1-vel az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a tanulók félévi osztályzatairól. A SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2021/9113:1-A1810 szám alatt kiadott határozata értelmében indokolt esetben a tanuló félévi értékelése kitolódhat március 31-ig. A meghosszabbításról az érintett szülőket írásban értesítjük.                                                   

    A félévi jegyek megmutatják, melyik tantárgyból éppen hol tartanak az ismeretek elsajátításában a tanulók. Azonban fontos tisztázni, hogy a félévi nem bizonyítvány, hanem csak egy értékelés. Azt mutatja, hogyan teljesített a tanuló eddig a tanévben. Ha rosszul, akkor van még előtte egy másik félév, hogy javítson. Ha pedig jól, akkor minden esélye megvan rá, hogy év végén is jó jegyet kap majd. A jelenlegi időszak mindannyiunknak sok nehézséget, kiszámíthatatlanságot hozott. Épp ezért arra kérjük a kedves szülőket, hogy ebben a nehéz időszakban ne stresszeljük túl az esetleges gyengébb eredményt. Legyünk türelmesek, elnézőbbek egymás iránt. Kérem, figyeljenek oda jobban a gyermekek lelki állapotára is, hiszen egyre nehezebben viselik a bezártságot és a társas kapcsolatok hiányát.

További információk:

 • Az 5. osztályos tanulók országos tesztelése a 2020 /2021-es tanévben elmarad.
 • A 9. osztályos tanulók országos tesztelésének időpontja: 2021. június 9.   /matematika, magyar nyelv és irodalom /, június 10./ szlovák nyelv és szlovák irodalom /
 • A középiskolai felvételi vizsgák időpontja: 1. terminus: május 3./ 4./, 2. terminus május 10. /11./ tehetségi vizsgák: május 5. /6.7./, május 12. /13.14./

Köszönjük, hogy segítik munkánkat! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Mindenkinek jó egészséget kívánok!  

Mgr. Jurás Lívia isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

 

 

 Tisztelt Szülők és Kedves Tanulók!

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2021. január 25–től visszavonásig folytatódik a távtanítás az alapiskola alsó és felső tagozatán egyaránt. Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk az elkövetkező időszakra!

____________________________________________________________________________

 

Előzmények

ÉRTESÍTÉS

 
A "Szülőföldön magyarul" program közleménye:
 
 

____________________________________________________________________________

 

ÉRTESÍTÉS

    Az iskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket és a tanulókat, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel iskolánkon január 18-tól január 24-ig, úgy az alsó tagozaton / 1.-4. évf. / mint a felső tagozaton / 5.-9. évf./ távoktatás formájában folytatódik tovább a tanítás. Az aktuális információk alapján a COVID tesztelésre január negyedik hétvégéjén kerül sor. A tesztelésre vonatkozó információkat egy későbbi időpontban közöljük. Kérjük, kísérjék figyelemmel iskolánk weboldalát és FB-oldalát, minden aktuális információt igyekszünk azonnal közölni!

Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk!

____________________________________________________________________________

 

Félévi értékelés a 2020 /2021-es tanévben

           

SzK Oktatási Minisztériumának december 9 –én közzétett irányelve alapján 

Az első évfolyamban a félévi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.

A 2 – 9. évfolyamban a félévi értékelés érdemjeggyel való osztályozással történik.

Az alsó tagozaton jelenléti oktatás zajlik, kivéve azt a néhány napot /december 8-tól december 11-ig valamint január 11-től január 18-ig / amikor a tanulók távoktatással tanultak. A félévi értékelés érdemjeggyel való osztályozással történik. A nevelési tantárgyakat abszolválta/ nem abszolválta minősítéssel zárjuk.

A felső tagozaton 2020. október 26-tól távoktatás folyik. A félévi értékelés ezekben az évfolyamokban is érdemjeggyel való osztályozással történik, kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeket abszolválta/ nem abszolválta minősítéssel zárjuk- képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, etikai nevelés/ vallási nevelés, testnevelés, technika.

A félévi osztályzatot a felső tagozaton meghatározza:

 1. A távoktatás kihirdetése előtti időszakban / 2020. szeptember 2. – 2020. október 26./ a tanuló teljesítménye / szóbeli és írásbeli számonkérésre kapott érdemjegyei /
 2. A távoktatás / 2020. október 26-tól/ idején a tanuló aktivitása és a kiadott feladatokhoz való hozzáállása:
 •  írásbeli és online feladatok, projektek megoldása, figyelembe véve az adott tanuló egyéni körülményeit
 • Az online órákon való részvétel
 • füzetek vezetése / a füzetek vezetését a jelenléti tanítás újraindításakor kötelező ellenőrizni /

A járványügyi helyzetre való tekintettel az oktatási minisztérium január 3-án kiadott rendelete értelmében az első félév osztályzásának és értékelésének időpontja 2021. március 31-ig meghosszabbodik. A tanulók lehetőséget kapnak az adott időpontig érdemjegyeket szerezni az első félév tananyagából. Azon felső tagozatos tanulók, akik az első félévben nem teljesítik a távoktatás iskolánk által kiadott követelményeit, és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el, illetve nem osztályozhatóak, pótvizsgázni fognak. A tanulók vizsgáztatásáról a pedagógiai tanács dönt.

____________________________________________________________________________

Félévi értékelés a 2020 /2021-es tanévben

           

SzK Oktatási Minisztériumának december 9 –én közzétett irányelve alapján 

Az első évfolyamban a félévi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.

A 2 – 9. évfolyamban a félévi értékelés érdemjeggyel való osztályozással történik.

Az alsó tagozaton jelenléti oktatás zajlik, kivéve azt a néhány napot /december 8-tól december 11-ig valamint január 11-től január 18-ig / amikor a tanulók távoktatással tanultak. A félévi értékelés érdemjeggyel való osztályozással történik. A nevelési tantárgyakat abszolválta/ nem abszolválta minősítéssel zárjuk.

A felső tagozaton 2020. október 26-tól távoktatás folyik. A félévi értékelés ezekben az évfolyamokban is érdemjeggyel való osztályozással történik, kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeket abszolválta/ nem abszolválta minősítéssel zárjuk- képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, etikai nevelés/ vallási nevelés, testnevelés, technika.

A félévi osztályzatot a felső tagozaton meghatározza:

 1. A távoktatás kihirdetése előtti időszakban / 2020. szeptember 2. – 2020. október 26./ a tanuló teljesítménye / szóbeli és írásbeli számonkérésre kapott érdemjegyei /
 2. A távoktatás / 2020. október 26-tól/ idején a tanuló aktivitása és a kiadott feladatokhoz való hozzáállása:
 •  írásbeli és online feladatok, projektek megoldása, figyelembe véve az adott tanuló egyéni körülményeit
 • Az online órákon való részvétel
 • füzetek vezetése / a füzetek vezetését a jelenléti tanítás újraindításakor kötelező ellenőrizni /

A járványügyi helyzetre való tekintettel az oktatási minisztérium január 3-án kiadott rendelete értelmében az első félév osztályzásának és értékelésének időpontja 2021. március 31-ig meghosszabbodik. A tanulók lehetőséget kapnak az adott időpontig érdemjegyeket szerezni az első félév tananyagából. Azon felső tagozatos tanulók, akik az első félévben nem teljesítik a távoktatás iskolánk által kiadott követelményeit, és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el, illetve nem osztályozhatóak, pótvizsgázni fognak. A tanulók vizsgáztatásáról a pedagógiai tanács dönt.

____________________________________________________________________________

 

 

Aktuális információk  

        A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a téli szünet után január 11-vel nem nyílnak meg az iskolák. A minisztériumi határozat alapján 2021. január 11-től, hétfőtől az alsó tagozatos tanulók áttérnek a távoktatásra, a felső tagozaton pedig a megszokott formában folytatódik a távoktatás. A szülők igényelhetik a szociális biztosítótól az ápolási díjat január 11. és 18. között. Az oktatási minisztérium tervezetét a visszatéréssel kapcsolatosan a következő táblázat rögzíti:

        Az esetleges változásokról folyamatosan informáljuk majd a kedves szülőket és a tanulókat. Ezért kérjük, folyamatosan kövessék iskolánk weboldalát és facebookos oldalát.

Bővebb információk:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

https://www.infocsallokoz.sk/hirek/olvas/oktatasugyi-miniszter-igy-nez-ki-a-gyermekek-iskolaba-valo-visszateresenek-terve-2021-01-05-150345?fbclid=IwAR0S8K4Y16TWjrs6qw2Jw1Ptf0w4ov5hU73YK2uL_u9648TptIiZPpp1UWU

____________________________________________________________________________

 

Aktuális információk  

        A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a téli szünet után január 11-vel nem nyílnak meg az iskolák. A minisztériumi határozat alapján 2021. január 11-től, hétfőtől az alsó tagozatos tanulók áttérnek a távoktatásra, a felső tagozaton pedig a megszokott formában folytatódik a távoktatás. A szülők igényelhetik a szociális biztosítótól az ápolási díjat január 11. és 18. között. Az oktatási minisztérium tervezetét a visszatéréssel kapcsolatosan a következő táblázat rögzíti:

        Az esetleges változásokról folyamatosan informáljuk majd a kedves szülőket és a tanulókat. Ezért kérjük, folyamatosan kövessék iskolánk weboldalát és facebookos oldalát.

Bővebb információk:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

https://www.infocsallokoz.sk/hirek/olvas/oktatasugyi-miniszter-igy-nez-ki-a-gyermekek-iskolaba-valo-visszateresenek-terve-2021-01-05-150345?fbclid=IwAR0S8K4Y16TWjrs6qw2Jw1Ptf0w4ov5hU73YK2uL_u9648TptIiZPpp1UWU

____________________________________________________________________________

Értesítés

        A téli szünet december 21-től január 8–ig tart. A tanítás 2021. január 11–én indul újra. Az oktatási minisztérium tervezete szerint 2021. január 11-vel kezdődően az oktatás ún. COVID automatához igazodik. A jelenléti visszatérés előtt a tanulóknak és a tanuló egyik szülőjének / törvényes képviselőjének / teszteltetésen kell átesnie. Ezzel kapcsolatosan a kérdőívvel kapott adatok összesítése és egyeztetése után a tanulókat és a kedves szülőket a használt hírcsatornán bezkriedy.sk és iskolánk weboldalán értesíteni fogjuk.

        Az aktuális információk a 2021–es iskolakezdéssel kapcsolatosan megtalálhatók: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ oldalon.

____________________________________________________________________________

Értesítés

 

    A kitöltött kérdőívet minden szülő az 5. - 9. évfolyamról köteles holnap, december 18-án 9,00 óráig leadni. Üres nyomtatványokat reggel 8,00-tól 9,00-ig az iskola  portáján  igényelhetnek. A kérdőív letölthető az alábbi linken: https://www.minedu.sk/data/att/18196.docx

____________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

    Sajnos COVID gyanús esetek miatt távoktatásra kényszerültünk az alsó tagozat 1. és 2. osztályában. A teszteredmények ismerete után, amennyiben nincs fertőzéses eset, ismét visszatérhetünk a jelenléti tanításra. Erre leghamarabb hétfőtől, december 14-től kerülhet sor. Kérem a kedves szülőket, figyeljék gyermekeik egészségügyi állapotát, és ha a betegség jeleit észlelik, értesítsék a gyermekorvost és az iskolát.

    Iskolánkon nem tervezzük a decemberi hónap során a tanulók teszteltetését, így a felső tagozaton folytatódik a távoktatás. Az órarendekkel kapcsolatosan módosítások történtek, melyekről az osztályfőnökök tájékoztatták a tanulókat. Köszönöm a kedves szülőknek, hogy segítik munkánkat, hogy együttműködnek velünk. Biztosra veszem, nem könnyű biztosítani a technikai eszközök használatát sem főleg akkor, ha azokat többen használják a családból. Kérem Önöket, figyeljenek oda gyermekeink lelki állapotára is, hiszen egyre nehezebben viselik a társas kapcsolatok hiányát, a bezártságot. Főleg a helyes napirend kialakítására és annak betartására, a  kötelességek és egyéb elfoglaltságok közötti helyes időbeosztásra. Szeretném a távoktatással kapcsolatosan a szíves figyelmükbe ajánlani a szakemberek által íródott tanácsokat:  https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002601-b7173b7175/11 rad.pdf Bízva abban, hogy ezt a nehéz időszakot mihamarabb átvészeljük, találkozzunk újra itt az iskolában! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

Aktuális információk!

A 2020. november 8-án kiadott minisztériumi útmutató alapján a tanulók és törvényes képviselőik számára november 9-től a következő rendelkezések lépnek érvénybe:

 • Az iskola területére továbbra is csak negatív teszteredmény vagy a teszteltetés alóli kivétel felmutatásával lehet belépni.
 • Ha az iskola tanulójának vagy vele egy háztartásban élő családtagnak, aki részt vett az országos tesztelés második fordulóján, pozitív lett a teszteredménye, akkor tanuló nem vehet részt a jelenléti tanításon. Kötelezően a 10 napos karantén lép érvénybe
 • A szülő vagy törvényes képviselő a karanténról értesíti a kezelő orvosát, valamint tudatja az iskola igazgatóságával, hogy gyermeke részt vesz-e a távoktatásban. Amennyiben nem vesz részt, a tanuló hiányzóként van vezetve. A 10 napos karantén befejezésével a szülő orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy gyermeke folytathatja a jelenléti oktatást.
 • Ha a szülő nem rendelkezik negatív teszteredménnyel, vagy nem vett részt a teszteltetésen /okt. 29. és nov.1. között / nem léphet be az iskola területére. Amennyiben a tanuló abszolválta a 10 napos karantént, visszatérhet az iskolába, a szülő igazolja a hiányzását. Az iskolába való visszatéréskor nyilatkozattal igazolja, hogy gyermeke egészséges.
 • Az alsó tagozatos tanulók negatív teszteredmény felmutatása nélkül, a szülő által kitöltött és aláírt fertőzésmentességről szóló nyilatkozat leadásával lépnek be az iskolába.

Az aktuális minisztériumi útmutató megtalálható a következő linken:

https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

A nyilatkozat letölthető itt:

https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

____________________________________________________________________________

 

 

Aktuális információk!

A 2020. november 8-án kiadott minisztériumi útmutató alapján a tanulók és törvényes képviselőik számára november 9-től a következő rendelkezések lépnek érvénybe:

 • Az iskola területére továbbra is csak negatív teszteredmény vagy a teszteltetés alóli kivétel felmutatásával lehet belépni.
 • Ha az iskola tanulójának vagy vele egy háztartásban élő családtagnak, aki részt vett az országos tesztelés második fordulóján, pozitív lett a teszteredménye, akkor tanuló nem vehet részt a jelenléti tanításon. Kötelezően a 10 napos karantén lép érvénybe
 • A szülő vagy törvényes képviselő a karanténról értesíti a kezelő orvosát, valamint tudatja az iskola igazgatóságával, hogy gyermeke részt vesz-e a távoktatásban. Amennyiben nem vesz részt, a tanuló hiányzóként van vezetve. A 10 napos karantén befejezésével a szülő orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy gyermeke folytathatja a jelenléti oktatást.
 • Ha a szülő nem rendelkezik negatív teszteredménnyel, vagy nem vett részt a teszteltetésen /okt. 29. és nov.1. között / nem léphet be az iskola területére. Amennyiben a tanuló abszolválta a 10 napos karantént, visszatérhet az iskolába, a szülő igazolja a hiányzását. Az iskolába való visszatéréskor nyilatkozattal igazolja, hogy gyermeke egészséges.
 • Az alsó tagozatos tanulók negatív teszteredmény felmutatása nélkül, a szülő által kitöltött és aláírt fertőzésmentességről szóló nyilatkozat leadásával lépnek be az iskolába.

Az aktuális minisztériumi útmutató megtalálható a következő linken:

https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

A nyilatkozat letölthető itt:

https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!
 

    Értesítjük Önöket, hogy 2020. november 3 –tól csak a koronavírusra érvényes negatív teszteredménnyel rendelkező szülő, törvényes képviselő esetleg más személy kísérheti a gyermeket az iskolába. Az országos teszteltetés után a tanulók iskolába lépésekor a szülőnek, törvényes képviselőnek kitöltött és aláírt nyilatkozatot: „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ kell leadnia gyermeke osztályfőnökének. Nyilatkozat nélkül a gyermek nem látogathatja az iskolát. A 10 életévüket betöltött 4. osztályos tanulók negatív teszteredmény birtokában jöhetnek iskolába. Az 5.-9. osztályok tanulói távoktatással otthoni környezetben tanulnak.

 

A fertőzésmentességet igazoló nyilatkozat letölthető itt: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf
 
Nyomtatott formában az iskola bejáratában található.
 
Egyéb november 1-től érvényes dokumentumok, információk:

____________________________________________________________________________

 

Értesítés!

    Ezúton értesítjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekük újbóli iskolába lépésekor kötelesek kitöltött és aláírt nyilatkozatot tenni a COVID -19 vírusfertőzéssel kapcsolatosan. A nyomtatvány az alábbi mellékletben található, letölthető: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf. Nyomtatványok papír formában október 30- án 10,00 órától 11,00 óráig igényelhetők az iskola portáján.

____________________________________________________________________________

 

Értesítés – változás!

 Az iskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket és a tanulókat, hogy 2020. október 26-tól október 29-ig /4 nap/ technikai okok miatt az iskola tanulói igazgatói szabadot kapnak. Október 30-án, november 2-án, 6-án és 9-én pedig őszi szünet lesz. Az iskolai klub szülői kérésre október 26-án, 27-én, 28-án és 29-én 12,00 óráig működni fog, viszont az iskolai étkezde technikai okok miatt nem üzemel. A jelenléti tanítás november 3-án az 1.-4. évfolyam számára indul újra, míg az 5.-9. évfolyam tanulói előreláthatólag november 27-ig távoktatás útján tanulnak tovább.

                                                                                        Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

ÉRTESÍTÉS

 

 • A tanuló három napnál hosszabb / A szombat, vasárnap, ünnepnap is számítódik / hiányzása esetén a szülő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni gyermeke egészségügyi állapotáról az alábbi formanyomtatványon: https://www.minedu.sk/data/att/17760.docx

 

 • A tanuló 5 munkanapnál / a szombat, vasárnap ünnepnap nem számítódik / hosszabb bármilyen betegségből bekövetkezett hiányzása esetén a szülő köteles orvosi igazolás hozni

 

 • A szájmaszk viselete október 1-ig az osztálytermekben az alsó tagozaton továbbra is erősen ajánlott a felső tagozaton kötelező. Az iskola épületében a közös helyiségekben a szájmaszk viselete minden tanulónak kötelező

 

 • A szülő köteles gyermekének minden tanítási napra minimálisan 2 szájmaszkot és papírzsebkendőt biztosítani

 

 • Az iskolába érkező látogató / az iskola tanulóin és alkalmazottain kívül mindenki / belépése az épületbe csak az iskola igazgatójának igazolt engedélyével és az alábbi kitöltött és aláírt formanyomtatvány portán való leadásával lehetséges: https://www.minedu.sk/data/att/17275.docx

____________________________________________________________________________

 

A 2020/ 2021-es tanév megnyitójával kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

2020. szeptember 2 –án megkezdődik az új tanév. A iskolalátogatás minden tanuló számára kötelező érvényű. A tanévnyitóra szeptember 2-án 8,00 órai kezdettel kerül sor az iskolában. A hagyományoktól eltérően az iskolaügyi minisztérium utasításait betartva nem lesz közös tanévnyitás. Minden tanuló a saját oszálytermében hallgatja meg az új tanévvel kapcsolatos mondanivalókat. Az elsősök szüleit kivéve, szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe. Minden diák köteles magával hozni a szülei által kitöltött, aláírt a vírusfertőzéssel kapcsolatos kérdőívet és nyilatkozatot, melyet minden 3 napnál hosszabb hiányzás esetén minden alkalommal ismételten meg kell tennie. Amennyiben a szülő nem tudja otthon letölteni és kinyomtatni a nyomtatványt, akkor augusztus 27-én és 28-án 10,00 és 12,00 óra között átvehető az iskola portáján. Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk viselése. Az alsó tagozatos tanulóknak a tantermekben csak ajánlott a szájmaszk viselése, míg a felső tagozatos tanulóknak kötelező érvényű. A tanévnyitó után / kb 8,45-től / fokozatosan engedjük haza a diákokat.

A nyomtatványok megtalálhatók és letölthetők a mellékletekben:

https://www.minedu.sk/data/att/17078.docx

https://www.minedu.sk/data/att/17079.docx

További információk

Sajnos a COVID – 19 koronavírus járvány nem múlt el, jelenléte komoly óvintézkedések bevezetését teszik szükségessé. Az iskolaügyi minisztérium az oktatási intézmények számára kidolgozott egy dokumentumot melyben meghatározta az alapvető működési feltételeket és fokozott higiéniai szabályok bevezetését rendelte el. Ez a dokumentum megtalálható a minisztérium honlapján:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

A 2020/ 2021 –es tanévben az iskolák szemafor elv alapján, három fázisnak megfelelően fognak működni. A zöld, a narancssárga és a piros besorolás alapján. Zöld besoroláskor nincs fertőzött az iskolában, a tanítás zavartalanul órarend szerint zajlik. Narancssárga besorolás esetében fertőzésgyanú van, esetleges karantén rendelhető el. Az iskolának kötelezően ki kell alakítania egy karanténhelyiséget.

Abban az esetben, ha egy gyermeknél felmerül a fertőzés gyanúja az iskolában, ebben az elszigetelt helyiségben kell megvárnia szülőjét. A szülő ezután telefonon értesíti gyermeke orvosát, aki megállapítja a diagnózist. Ha bebizonyosodik, hogy COVID – 19 fertőzésről van szó, az iskolát érintően a továbbiakról a Közegészségügyi Hivatal dönt.  

A szeptemberi tanévkezdés első két hetében, esetlegesen szeptember 23-ig - egyéb szigorítások, szabályok is érvénybe lépnek:

 • A ROR betűszóval /ruško – odstup – ruky – szájmaszk = távolságtartás –kézfertőtlenítés/ jelzett biztonsági intézkedés szigorú betartása
 • Kézmosás lehetőségének biztosítása meleg vízzel, szappannal és papír kéztörlővel
 • Szeptember 20-ig a tornaórákat csak a szabadban lehet megtartani
 • A tanuló naponta köteles két darab szájmaszkot és papír zsebkendőt hozni magával
 • Szeptember 15-ig az alsó tagozatos tanulóknak a szájmaszk viselése a tanórán csak ajánlott, nem kötelező. A felső tagozaton viszont kötelezően viselnie kell a tanórán is a maszkot a tanulónak és a tanítónak egyaránt.

 

Mindenkinek sikerekben gazdag, eredményes 2020/2021 –es tanévet kívánok! Az egészségünk védelme és az akadályok nélküli tanítás érdekében kérek mindenkit a felelősségteljes viselkedésre és a felsorolt óvintézkedések betartására.

 

                                                             Mgr. Jurás Lívia

                                                                    igazgató

 

Értesítés

 

    Ezúton értesítjük a tisztelt szülőket és a tanulóinkat, hogy a korlátozásokat feloldó intézkedések eredményeképpen 2020. június 22-től minden évfolyam számára kinyithatnak az alapiskolák. A minisztériumi rendelet alapján azonban továbbra sem kötelező az iskolalátogatás, de a tanév utolsó napjaira való visszatérés feltétlenül fontos feladata a tankönyvleadás és az év végi bizonyítványok átvétele. Az osztályfőnökök megszabott rendje szerint kell a tanulónak ezeket a feladatokat teljesíteniük. A június 22-vel történő visszatérés feltétele a tanuló egészségügyi állapotáról szóló kitöltött és aláírt nyomtatvány / 2. sz. melléklet: Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka / melyet az iskolába lépés előtt köteles  a szülő, ill. tanuló leadni. A kiállított nyilatkozat, nem lehet 3 napnál régebbi keltezésű. Kérjük a kedves szülőket, hogy az iskolába való visszalépési szándékot legkésőbb június 18-ig jelezni gyermeke osztályfőnökénél.  Továbbá értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az iskola épületébe továbbra sem jöhetnek be, csak nagyon indokolt esetben, illetve tartózkodhatnak az iskola udvarán / pl. A kilencedikes tanulók búcsúzása /. Megértésüket ezúton is köszönjük!

 

A nyomtatvány letölthető a következő linkről:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002591-a24dca24de/Vyhlasenie_6-9.docx

____________________________________________________________________________

 

 

Értesítés

 

    Ezúton értesítjük a tisztelt szülőket és a tanulóinkat, hogy a korlátozásokat feloldó intézkedések eredményeképpen 2020. június 22-től minden évfolyam számára kinyithatnak az alapiskolák. A minisztériumi rendelet alapján azonban továbbra sem kötelező az iskolalátogatás, de a tanév utolsó napjaira való visszatérés feltétlenül fontos feladata a tankönyvleadás és az év végi bizonyítványok átvétele. Az osztályfőnökök megszabott rendje szerint kell a tanulónak ezeket a feladatokat teljesíteniük. A június 22-vel történő visszatérés feltétele a tanuló egészségügyi állapotáról szóló kitöltött és aláírt nyomtatvány / 2. sz. melléklet: Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka / melyet az iskolába lépés előtt köteles  a szülő, ill. tanuló leadni. A kiállított nyilatkozat, nem lehet 3 napnál régebbi keltezésű. Kérjük a kedves szülőket, hogy az iskolába való visszalépési szándékot legkésőbb június 18-ig jelezni gyermeke osztályfőnökénél.  Továbbá értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az iskola épületébe továbbra sem jöhetnek be, csak nagyon indokolt esetben, illetve tartózkodhatnak az iskola udvarán / pl. A kilencedikes tanulók búcsúzása /. Megértésüket ezúton is köszönjük!

 

A nyomtatvány letölthető a következő linkről:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002591-a24dca24de/Vyhlasenie_6-9.docx

____________________________________________________________________________

 

"Szülőföldön-magyarul" - változások összegzése

____________________________________________________________________________

Az iskola okató-nevelő munkájának alapvető szervezési utasításai a 2019/2020-as tanév végéig

 

Az iskola igazgatósága 2020. június 1-től előzetes igényfelmérés alapján 2 csoport megnyitásáról határozott  :

 1. csoport 1.-3. osztályos tanulók
 2. csoport 2.- 4.- 5. osztályos tanulók

 

Az oktató-nevelő munka szervezési kérdései

 • Az iskolát nem látogató tanulók továbbra is távoktatásban részesülnek, és folytatják a tevékenységüket
 • Mivel az iskolalátogatás nem kötelező, az iskola az oktató-nevelő munkát is a helyzetnek megfelelően módosított formában végzi.
 • A munka a tanulókkal ideiglenes órarend szerint történik, melyet az Állami Inspekció ajánlása alapján állítottunk össze.
 • A csoportok zártak, a tanulók ideiglenesen sem csoportosíthatók át.

 

Az alapiskola:

 • a tanév végéig nem szervez semmilyen iskolai eseményt, találkozót, ballagást és egyéb tömegrendezvényt, amelyen nagyobb számban jelenhetnének meg résztvevők és érdeklődők.
 • szükség esetén eseményt csupán csoportszinten tarthat a szülők és más az iskolában nem dolgozó személyek jelenléte nélkül.
 • nem szervez természetiskolát és iskolai kirándulásokat.

 

 

Iskola intézedései a COVID-19 fertőzés megelőzésére

 • Az iskolába vezető úton a szülők és a tanulók követik (betartják) a SzK Közegészségügyi Hivatal intézkedéseit és utasításait. Az iskolába kísérő személyek az iskola épületébe nem léphetnek be, belül nem tartózkodhatnak.
 • Javasoljuk, hogy az iskola épülete előtt a szülők kerüljék a gyülekezést. Az iskola hosszabb érkezési idő bevezetésével biztosítja mindenki számára a személyes érintkezés minimalizálását.
 • A tanulók 7,30 -tól 8,30 ig szülői kísérettel érkezhetnek az iskolába.
 • Az iskolába érkezéskor megmérjük a tanulók testhőmérsékletét, valamint az épület bejáratánál a tanulók fertőtlenítik kezüket.
 • Az iskolába való első belépéskor és 3 napnál hosszabb hiányzás után a törvényes képviselő becsületbeli nyilatkozatot tesz (2. melléklet), amelyben kijelenti, hogy a tanuló nem mutatja a fertőző betegség tüneteit, és nem áll karantén intézkedést alatt.
 • A tanuló a tartalék maszkját szükség esetére elhelyezi a szekrényében.
 • A tanuló a jelenlegi higiéniai járványügyi előírásoknak megfelelően a szokásos módon megmossa a kezét.
 • A tanuló az iskolán belül mindenhol viseli a szájmaszkot, kivéve a saját csoportjának helyiségét (osztályát), ahol az oktatási folyamat zajlik.
 • A nem pedagógus alkalmazottak folyamatosan szájmaszkot viselnek. A pedagógus számára az osztályban nem kötelező a szájmaszk viselete.
 • Az alkalmazottak figyelnek a tantermek gyakori szellőztetésére.
 • A foglalkozások egy részét a szabadban töltik a tanulók.
 • Az iskolában folyamatosan figyelmeztetjük a tanulókat a higiéniai szabályok betartására. Köhögés és tüsszentés esetén fertőtlenítjük a kezüket.
 • A közös helyiségek használatakor az iskola igyekszik a legkisebbre csökkenteni a csoportok találkozásának idejét.
 • Az iskola nagy gonddal ügyel a mosdók tisztán tartására és fertőtlenítésére. Ellátja azokat fertőtlenítő szapannal és törlőkendővel.
 • Az épületet fokozott mértékben fertőtlenítjük.

 

Az étkeztetés

 • Az iskola konyháján az egészségügyi előírások betartásával ebédet készítenek  a tanulók számára, melyet az étkezdében fogyasztanak el.
 • A csoportok időrend szerint érkeznek az étkezdébe.
 • Az ebédet és a hozzá tartozó italt a tiszta evőeszközökkel együtt a konyhai személyzet szolgálja fel a tanulóknak. A tanulók nem nyúlhatnak a közös evőeszközhöz, és nem szedhetnek maguknak ételt.

 

Betegség gyanúja esetén

 • Az alapiskola területére senki sem léphet be, aki légzőrendszeri fertőzés tüneteivel rendelkezik, amelyek megfelelhetnek a COVID-19 ismert tüneteinek (láz, köhögés, hányás, bőrkiütés, hasmenés, hirtelen íz- és szagvesztés, az akut légzőszervi fertőzés egyéb tünetei).
   
 • Ha a tanulónál a nap folyamán betegség tünetei jelentkeznek, akkor az iskola külön helyiségbe helyezi őt, és értesíti a törvényes képviselőket, akik azonnal elviszik a tanulót. Az alapiskola a COVID-19 fertőzés gyanújáról tájékoztatja
  a SzK Közegészségügyi Hivatalt, amint egyéb fertőző betegség esetén is.

 

A törvényes képviselő feladatai

 • Betartja az alapiskola igazgatójának a 2019/2020-as tanévre érvényes utasításait.
 • Felel azért, hogy a tanulónak legyen napi két  szájmaszkja és betartsa a járványügyi előírásokat az iskolába jövet és hazamenet, mint pl. a követési távolság megtartását, a kezek fertőtlenítését.
 • Mielőtt a tanuló először újolag iskolába lép, kitölti és leadja a tanuló egészségi állapotáról szóló becsületbeli nyilatkozatot.
 • Ha a családban vagy a tanulónál megjelennének a betegség tünetei, haladéktalanul jelenti azt a pedagógusnak és az igazgatóságon.

 

____________________________________________________________________________

Értesítés

 

    Ezúton értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a SzK Közegészségügyi Hivatalának, a SzK oktatási miniszterének  határozata értelmében és az iskola fenntartójának, Pered Község polgármesterének rendelete alapján újranyithatjuk az iskolát 2020 június 1-vel kezdődően az 1 - 5 évfolyam tanulói és az iskolai klubot látogató tanulók számára. A tanításon való részvétel a szülő döntése által, önkéntes alapon történik. Az otthon maradó gyerekek illetve a 6. – 9. évfolyam tanulói számára marad a távoktatás. Amennyiben a tisztelt szülő élni kíván a lehetőséggel és gyermeke teljesíti az egészségügyi feltételeket, kérjük, hogy jelezze gyermeke osztályfőnökénél május 25-ig, hétfőn 12,00 óráig vagy az iskola titkárságán személyesen, telefonon / 031 77 95 416 / e-mailben / tesedikovo.zsvjm@gmail.com/ a tanításon való részvételi szándékot. A kedves szülőknek egy kérdőív kitöltésével kell igazolnia gyermeke egészségügyi alkalmasságát, mely letölthető az iskolánk honlapjáról ide kattintva, illetve nyomtatott formában átvehető, kitölthető és leadható május 29- én 8,00 és 12,00 óra között az iskola titkárságán. Továbbá kérjük a tisztelt szülőket, jelezzék azt is, hogy igényelnek-e gyermekük számára ebédet, valamint a napközis tanuló esetében a napközit.

A SzK Közegészségügyi Hivatalának, a SzK oktatási miniszterének  határozata:

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Értesítés

 

    Az iskola igazgatósága ezúton értesíti iskolánk tanulóit és a tisztelt szülőket, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott rendelkezésésnek „Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben“ megfelelően a jelenlegi rendkívüli helyzet során, a folyamatos értékelést nem osztályozás formájában végezzük. Továbbá tájékoztatom a tanulókat és törvényes képviselőiket, hogy az év végi osztályozáskor nem lesznek osztályozva azok a tantárgyak, amelyek eredetileg osztályozva voltak, mert a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé a tantárgy célkitűzéseinek elvárt, illetve teljes megvalósítását. Ezek a következő tantárgyak: testnevelés, képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, informatikai nevelés, informatika, polgári nevelés, munkára való nevelés, technika és regionális nevelés.                                                                                                                   

 • A rendkívüli helyzet idején az alapiskola első évfolyamában a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.  

 • A rendkívüli helyzet idején egyetlen tantárgyból sem lehet elégtelen osztályzattal értékelni a tanulót, tehát nem lehet a tanulót évfolyamismétlésre kötelezni.

 • A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit, és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a tantestületi tanács hoz döntést.

A SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott rendelkezésés letölthető az alábbi linken:

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002586-4994449946/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

A Gyermekpszichológiai és Pathopszichológiai Kutatóintézet számos módszertani anyagot tett közzé, amelyeket tanároknak, iskolai speciális oktatóknak és szociális oktatóknak, iskolai pszichológusoknak, tanári asszisztenseknek, valamint szülőknek és tanulóknak készítettek, például:

 

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002580-c5983c5987/ZASADY_KOMUNIKACIE_Deti sa učia doma_FINAL.pdf

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002581-a7697a769a/Welcome_pomoc v mimoriadnej situacii.pdf

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002582-c1096c1099/O videohrách vo vzdelávaní.pdf

https://9a7539f39f.cbaul-cdnwnd.com/450e2c3639830ce8b6c5a3aee6c2bef2/200002583-7770377707/11%20rad_rodic%CC%8Cia_skola%20doma_final.pdf

____________________________________________________________________________

 

Kedves Szülők !

 

Otthontanulás – tudjuk, hogy komoly kihívás gyereknek, szülőnek és tanárnak egyaránt. Ezért kérem Önöket, ne essenek kétségbe, ha gyermekük nem teljesít minden feladatot, amit a pedagógusaink a legnagyobb igyekezettel próbálnak a https://www.xn--zborova-5kb.sk/ portál vagy más elektronikus kommunikációs csatorna segítségével átadni a tanulóknak . Akkor se, ha Önök esetleg nem tudnak mindent elmagyarázni gyermeküknek. Ha a koronavírus - krízis elmúlik, iskolánk megtalálja a módját a lemaradás bepótlásának. Kérem, fogadjanak el néhány jótanácsot az otthoni tanulás szabályairól.

 

 

• Otthon is a heti órarendnek megfelelően tanuljanak a gyerekek. Még azon a napon foglalkozzon az anyaggal, amikor órája volt.
• Tartson 20 – 25 percenként 5 perc szünetet, mert a rövidtávú memória ennyi idő alatt megtelik.
• Táplálkozzon helyesen, és igyon a tanuló folyamatosan, mert ha a test vízhiányban szenved, csak 75 % -ra teljesít.
• Ismételni is kell a megtanult anyagot, mert az új információ kioltja a régit, ha az felszínes.
• Csak az tudja az anyagot, aki el is tudja mondani. Beszélve kapja az agy az utolsó megerősítést. Tehát, beszéljen róla .

Továbbá tájékoztatom ,Önöket, hogy az új iskolaügyi miniszter ígérete szerint a szlovák televízió STV2 csatornáján munkanapon a délelőtti órákban 100 perc terjedelemben sugároznak az alapiskolásoknak tananyagokat. Valamint a magyar televízió m5 –ös csatornáját is érdemes megkeresni, mert ott is sugároznak sok ismeretanyagot amit a gyerekeink felhasználhatnak.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a magam és a kollégáim nevében a jókívánságokat és a kedves üzeneteket, melyeket a tanítónap alkalmából kaptunk Önöktől és a tanulóinktól. Nagyon szépen köszönjük ! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra és maradjanak otthon !

Tisztelettel: Jurás Lívia isk. Ig.

____________________________________________________________________________

 

    Az SzK oktatási minisztere 2020. március 24-én tartott sajtótájékoztatójának részletei elolvashatók az alábbi weboldalon:

____________________________________________________________________________

 

Fontos információk a tanulóink további oktatásával kapcsolatosan !

 

 A SzK oktatási minisztere 2020. március 24-én  tartott sajtótájékoztatója alapján tájékoztatom a tisztelt szülőket és a tanulókat azokról a rendelkezésekről melyek érintik az oktatatás további folyamatát.                                                       

 • Az iskolák és oktatási intézmények zárvatartása 2020. március 30-ával további intézkedésig érvényben marad

 • A 2020.  április 1-re és 2-ra tervezett Teszteltetés 9 elmarad

 • A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje 2020. május 15. A jelenkezési lapon nincs szükség orvosi igazolásra

 • A felvételi vizsgák időpontját, a tanítás újrakezdését követően két héten belül határozták meg

 • Beíratás az alapiskola 1. évfolyamába 2020. április 15-30 között valósítható meg, a kisgyermek jelenléte nélkül

 

     Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az iskolaügyi minisztérium által létrehozott weboldalon www.ucimenadialku.sk  megtalálható majd minden egyéb rendelkezés, információ és segítség a távoktatással kapcsolatosan.

 

     A rendelkezésekből következően iskolánkon a beíratás  az   1. évfolyamba a 2020/ 2021 –es tanévre  2020. április 15-én, 16-án és 17-én  délelőtt 9,00 órától 12,00 óráig  lesz az iskola épületében a beíratandó kisgyermek jelenléte nélkül. A beíratáskor kitöltendő dokumentumok letölthetők lesznek iskolánk honlapjáról www.alapiskolapered.sk , illetve a helyszínen is megkaphatják és kitölthetik. A kedves szülők legyenek szívesek ezért a gyermek születési anyakönyvi kivonatát magukkal hozni.

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a magam és kollégáim nevében a Kedves Szülőknek a távoktatás során tanúsított együttműködésért. Bízom benne, hogy gyorsan átvészeljük ezeket az időket, és megerősödve lépünk ki belőle. Segítsünk egymásnak, vigyázzunk magunkra és egymásra !

                                                                              Mgr. Jurás Lívia isk.ig.

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Elsősök !

 

        Ezúton tájékoztatom Önöket, a Rákóczi Szövetség tájékoztató levele alapján, hogy a szövetség a 2020/2021 –es tanévet kezdő, minden magyar iskolába lépő kisdiáknak biztosítja az iskolatáskát, melyet legkésőbb tanévkezdésig meg fog kapni. Továbbá tájékoztatom Önöket a koronavírus probléma kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel változhat iskolánkon az iskolai beíratás időpontja, / melyet április 1-re, 2-ra és 3-ra hirdettünk meg /és módja is. Az esetleges változásról  tájékoztatni fogjuk a kedves szülőket.

 

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

A SzK Iskolaügyi Minisztériumának utasítása, melyet 2020. március 12-én az iskolák és oktatási intézmények március 16-tól március 27- ig történő bezárásával kapcsolatosan adott ki letölthető az alábbi linkenalapiskolapered.webnode.sk/_files/200002572-c6596c659a/usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

____________________________________________________________________________

 

Értesítés

 

    Iskolánk igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt szülőket, hogy a SzK miniszterelnöke és a belügyminiszter utasítása alapján a Központi Válságstáb ma, 2020. március 12- én kiadott határozata alapján 2020. március 16 –tól előreláthatólag március 28 –ig az alapiskolánk zárva lesz. Iskolánkon március 13- án a tanítás a 3. tanítási órával ér véget. Az iskolai étkezde működni fog, ebédet 10,30 órától igényelhetik a tanulók. A napközi otthon működése is felfüggesztve. A tanulók oktatásával kapcsolatosan a tisztelt szülőket és a tanulókat az iskola internetes oldalán www.alapiskolapered.sk valamint a www.bezkriedy.sk portál segítségével fogjuk tájékoztatni.


Pered, 2020. március 12.
Mgr. Jurás Lívia, isk.ig.

____________________________________________________________________________

ÉRTESÍTÉS – KORONAVÍRUS

 

A SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2020. március 9-én a  2020/10204:1 A 0111 szám alatt  kiadott rendelete alapján kérjük iskolánk tanulóit és a tisztelt szülőket az általános higiéniai és az alábbi előírások betartására :

1. Rendszeres  min 20 mp-ig szappannal történő kézmosás, vagy alkohol alapú kézfertőtlenítő- szerek használatára.

2.Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendő használatára, melyet  egy használat után a szemetesbe dobunk.

3. A légúti fertőzések  tüneteit mutató személyekkel kerüljük a szoros kapcsolatot.

4. Felszólítjuk a tisztelt szülőket, hogy gyermekeiket betegen ne küdjék iskolába ! Valamint kérjük, hogy minden tanulónak legyen papírzsebkendője, kéztörlője!

5. Felkérjük azokat a szülőket, akik gyermekeikkel olyan területen jártak az elmúlt időszakban ,ahol  a koronavírus  jelen van, hogy  vállalják be  önkéntes alapon a  14 napos házi karantént . Erről a lépésről ajánlatos konzultálni a A Nyitrai  Regionális Közegészségügyi Hivatallal / RÚVZ Nitra - 0958 495 915 /

6. Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a koronavírus fertőzés terjedése miatt sor kerülhet az oktatási intézmények bezárására is. Ezért kérjük a tisztelt szülőket, hogy számoljanak ezen intézkedés esetleges előfordulásával. Amennyiben ez bekövetkezne, haladéktalanul informálni  fogjuk Önöket.

 

2020. március 10.

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

 

Základná škola s výučovacím jazykom maďarským -Alapiskola Tešedíkovo

 

Felszólítás

 

A Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága ezúton kéri az iskola tanulóit, a tisztelt szülőket, az iskola alkalmazottait, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2020/9906:1-A 1000 szám alatt 2020. február 28 -án  a koronavírus- fertőzés megelőzésének érdekében  kiadott következő rendeletét  kötelező érvénnyel betartani.

                                                                                

    2020. III. 02.                                                                      Mgr. Jurás Lívia

                                                                                                          isk. ig.

 
 

A rendelet letölthető az alábbi linken: usmernenie_koronavirus.pdf   

 

 

Základná škola s výučovacím jazykom maďarským -Alapiskola Tešedíkovo

 

Felszólítás

 

A Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága ezúton kéri az iskola tanulóit, a tisztelt szülőket, az iskola alkalmazottait, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2020/9906:1-A 1000 szám alatt 2020. február 28 -án  a koronavírus- fertőzés megelőzésének érdekében  kiadott következő rendeletét  kötelező érvénnyel betartani.

                                                                                

    2020. III. 02.                                                                      Mgr. Jurás Lívia

                                                                                                          isk. ig.

 
 

A rendelet letölthető az alábbi linken: usmernenie_koronavirus.pdf   

 

    Értékelte az INEKO társadalom kutató intézet az iskolákat. A rangsorolásban több fontos tényező mellett az 5. és 9. osztályos tanulók teszteltetését is alapul vették a 2015/2016-os tanévben. Az Új Szó 2016. szept. 9-én közzétett írásából is kitűnik, hogy iskolánk jól teljesített. Ezt a tényt megerősítették a Nyitrai Járási Hivatal Oktatási osztálya 2016. szept. 13-án megtartott értekezletén, melyen ismertették a 9. osztályos tanulók teszteltetésével kapcsolatban a legjobban és legrosszabbul teljesítő alapiskolákat a Nyitrai kerületben és azon felül a kerület járásaiban.

    Az iskolánkon folyó eredményes oktató-nevelő munkát igazolják az eredményeink, mely szerint:

magyar nyelv és irodalom tantárgyból iskolánk kerületi szinten 1. helyen és a Vágsellyei járás iskolái között is az 1. helyen végzett,

szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyból kerületi szinten 4. helyen, járási szinten 1. helyen végzett,

matematikából a Vágsellyei járás alapiskolái között a 2. legjobban teljesítő iskola a miénk.

 

Az Új szó közleménye megtalálható a következő címen:

 

Az INEKO által készített felmérésben az iskolánk helyezése megtekinthető az alábbi címen (regisztáció szükséges): 

 

Iskolánk adatlapja az INEKO oldalán (regisztráció szükséges):