____________________________________________________________________________

 

Az Országos Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny járási fordulója Deákin