____________________________________________________________________________

Honvédelmi verseny - Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 2015