Értesítés

 

    Ezúton értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a SzK Közegészségügyi Hivatalának, a SzK oktatási miniszterének  határozata értelmében és az iskola fenntartójának, Pered Község polgármesterének rendelete alapján újranyithatjuk az iskolát 2020 június 1-vel kezdődően az 1 - 5 évfolyam tanulói és az iskolai klubot látogató tanulók számára. A tanításon való részvétel a szülő döntése által, önkéntes alapon történik. Az otthon maradó gyerekek illetve a 6. – 9. évfolyam tanulói számára marad a távoktatás. Amennyiben a tisztelt szülő élni kíván a lehetőséggel és gyermeke teljesíti az egészségügyi feltételeket, kérjük, hogy jelezze gyermeke osztályfőnökénél május 25-ig, hétfőn 12,00 óráig vagy az iskola titkárságán személyesen, telefonon / 031 77 95 416 / e-mailben / tesedikovo.zsvjm@gmail.com/ a tanításon való részvételi szándékot. A kedves szülőknek egy kérdőív kitöltésével kell igazolnia gyermeke egészségügyi alkalmasságát, mely letölthető az iskolánk honlapjáról  ide kattintva , illetve nyomtatott formában átvehető, kitölthető és leadható május 29- én 8,00 és 12,00 óra között az iskola titkárságán. Továbbá kérjük a tisztelt szülőket, jelezzék azt is, hogy igényelnek-e gyermekük számára ebédet, valamint a napközis tanuló esetében a napközit.

A SzK Közegészségügyi Hivatalának, a SzK oktatási miniszterének  határozata:

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

 

Értesítés

 

    Az iskola igazgatósága ezúton értesíti iskolánk tanulóit és a tisztelt szülőket, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott rendelkezésésnek „Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben“ megfelelően a jelenlegi rendkívüli helyzet során, a folyamatos értékelést nem osztályozás formájában végezzük. Továbbá tájékoztatom a tanulókat és törvényes képviselőiket, hogy az év végi osztályozáskor nem lesznek osztályozva azok a tantárgyak, amelyek eredetileg osztályozva voltak, mert a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé a tantárgy célkitűzéseinek elvárt, illetve teljes megvalósítását. Ezek a következő tantárgyak: testnevelés, képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, informatikai nevelés, informatika, polgári nevelés, munkára való nevelés, technika és regionális nevelés.                                                                                                                   

  • A rendkívüli helyzet idején az alapiskola első évfolyamában a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.  

  • A rendkívüli helyzet idején egyetlen tantárgyból sem lehet elégtelen osztályzattal értékelni a tanulót, tehát nem lehet a tanulót évfolyamismétlésre kötelezni.

  • A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit, és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a tantestületi tanács hoz döntést.

A SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott rendelkezésés letölthető az alábbi linken:

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002586-4994449946/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

A Gyermekpszichológiai és Pathopszichológiai Kutatóintézet számos módszertani anyagot tett közzé, amelyeket tanároknak, iskolai speciális oktatóknak és szociális oktatóknak, iskolai pszichológusoknak, tanári asszisztenseknek, valamint szülőknek és tanulóknak készítettek, például:

 

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002580-c5983c5987/ZASADY_KOMUNIKACIE_Deti%20sa%20uc%CC%8Cia%20doma_FINAL.pdf

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002581-a7697a769a/Welcome_pomoc%20v%20mimoriadnej%20situacii.pdf

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002582-c1096c1099/O%20videohra%CC%81ch%20vo%20vzdela%CC%81vani%CC%81.pdf

https://alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002583-7770377707/11%20rad_rodic%CC%8Cia_skola%20doma_final.pdf

____________________________________________________________________________

 

Kedves Szülők !

 

Otthontanulás – tudjuk, hogy komoly kihívás gyereknek, szülőnek és tanárnak egyaránt. Ezért kérem Önöket, ne essenek kétségbe, ha gyermekük nem teljesít minden feladatot, amit a pedagógusaink a legnagyobb igyekezettel próbálnak a https://www.xn--zborova-5kb.sk/ portál vagy más elektronikus kommunikációs csatorna segítségével átadni a tanulóknak . Akkor se, ha Önök esetleg nem tudnak mindent elmagyarázni gyermeküknek. Ha a koronavírus - krízis elmúlik, iskolánk megtalálja a módját a lemaradás bepótlásának. Kérem, fogadjanak el néhány jótanácsot az otthoni tanulás szabályairól.

• Otthon is a heti órarendnek megfelelően tanuljanak a gyerekek. Még azon a napon foglalkozzon az anyaggal, amikor órája volt.
• Tartson 20 – 25 percenként 5 perc szünetet, mert a rövidtávú memória ennyi idő alatt megtelik.
• Táplálkozzon helyesen, és igyon a tanuló folyamatosan, mert ha a test vízhiányban szenved, csak 75 % -ra teljesít.
• Ismételni is kell a megtanult anyagot, mert az új információ kioltja a régit, ha az felszínes.
• Csak az tudja az anyagot, aki el is tudja mondani. Beszélve kapja az agy az utolsó megerősítést. Tehát, beszéljen róla .

Továbbá tájékoztatom ,Önöket, hogy az új iskolaügyi miniszter ígérete szerint a szlovák televízió STV2 csatornáján munkanapon a délelőtti órákban 100 perc terjedelemben sugároznak az alapiskolásoknak tananyagokat. Valamint a magyar televízió m5 –ös csatornáját is érdemes megkeresni, mert ott is sugároznak sok ismeretanyagot amit a gyerekeink felhasználhatnak.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a magam és a kollégáim nevében a jókívánságokat és a kedves üzeneteket, melyeket a tanítónap alkalmából kaptunk Önöktől és a tanulóinktól. Nagyon szépen köszönjük ! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra és maradjanak otthon !

Tisztelettel: Jurás Lívia isk. Ig.

____________________________________________________________________________

 

    Az SzK oktatási minisztere 2020. március 24-én tartott sajtótájékoztatójának részletei elolvashatók az alábbi weboldalon:

____________________________________________________________________________

 

Fontos információk a tanulóink további oktatásával kapcsolatosan !

 

 A SzK oktatási minisztere 2020. március 24-én  tartott sajtótájékoztatója alapján tájékoztatom a tisztelt szülőket és a tanulókat azokról a rendelkezésekről melyek érintik az oktatatás további folyamatát.                                                       

  • Az iskolák és oktatási intézmények zárvatartása 2020. március 30-ával további intézkedésig érvényben marad

  • A 2020.  április 1-re és 2-ra tervezett Teszteltetés 9 elmarad

  • A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje 2020. május 15. A jelenkezési lapon nincs szükség orvosi igazolásra

  • A felvételi vizsgák időpontját, a tanítás újrakezdését követően két héten belül határozták meg

  • Beíratás az alapiskola 1. évfolyamába 2020. április 15-30 között valósítható meg, a kisgyermek jelenléte nélkül

 

     Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az iskolaügyi minisztérium által létrehozott weboldalon www.ucimenadialku.sk  megtalálható majd minden egyéb rendelkezés, információ és segítség a távoktatással kapcsolatosan.

 

     A rendelkezésekből következően iskolánkon a beíratás  az   1. évfolyamba a 2020/ 2021 –es tanévre  2020. április 15-én, 16-án és 17-én  délelőtt 9,00 órától 12,00 óráig  lesz az iskola épületében a beíratandó kisgyermek jelenléte nélkül. A beíratáskor kitöltendő dokumentumok letölthetők lesznek iskolánk honlapjáról www.alapiskolapered.sk , illetve a helyszínen is megkaphatják és kitölthetik. A kedves szülők legyenek szívesek ezért a gyermek születési anyakönyvi kivonatát magukkal hozni.

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a magam és kollégáim nevében a Kedves Szülőknek a távoktatás során tanúsított együttműködésért. Bízom benne, hogy gyorsan átvészeljük ezeket az időket, és megerősödve lépünk ki belőle. Segítsünk egymásnak, vigyázzunk magunkra és egymásra !

                                                                              Mgr. Jurás Lívia isk.ig.

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Elsősök !

 

        Ezúton tájékoztatom Önöket, a Rákóczi Szövetség tájékoztató levele alapján, hogy a szövetség a 2020/2021 –es tanévet kezdő, minden magyar iskolába lépő kisdiáknak biztosítja az iskolatáskát, melyet legkésőbb tanévkezdésig meg fog kapni. Továbbá tájékoztatom Önöket a koronavírus probléma kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel változhat iskolánkon az iskolai beíratás időpontja, / melyet április 1-re, 2-ra és 3-ra hirdettünk meg /és módja is. Az esetleges változásról  tájékoztatni fogjuk a kedves szülőket.

 

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

A SzK Iskolaügyi Minisztériumának utasítása, melyet 2020. március 12-én az iskolák és oktatási intézmények március 16-tól március 27- ig történő bezárásával kapcsolatosan adott ki letölthető az alábbi linken: alapiskolapered.webnode.sk/_files/200002572-c6596c659a/usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

____________________________________________________________________________

 

Értesítés

 

    Iskolánk igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt szülőket, hogy a SzK miniszterelnöke és a belügyminiszter utasítása alapján a Központi Válságstáb ma, 2020. március 12- én kiadott határozata alapján 2020. március 16 –tól előreláthatólag március 28 –ig az alapiskolánk zárva lesz. Iskolánkon március 13- án a tanítás a 3. tanítási órával ér véget. Az iskolai étkezde működni fog, ebédet 10,30 órától igényelhetik a tanulók. A napközi otthon működése is felfüggesztve. A tanulók oktatásával kapcsolatosan a tisztelt szülőket és a tanulókat az iskola internetes oldalán www.alapiskolapered.sk valamint a www.bezkriedy.sk portál segítségével fogjuk tájékoztatni.


Pered, 2020. március 12.
Mgr. Jurás Lívia, isk.ig.

____________________________________________________________________________

ÉRTESÍTÉS – KORONAVÍRUS

 

A SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2020. március 9-én a  2020/10204:1 A 0111 szám alatt  kiadott rendelete alapján kérjük iskolánk tanulóit és a tisztelt szülőket az általános higiéniai és az alábbi előírások betartására :

1. Rendszeres  min 20 mp-ig szappannal történő kézmosás, vagy alkohol alapú kézfertőtlenítő- szerek használatára.

2.Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendő használatára, melyet  egy használat után a szemetesbe dobunk.

3. A légúti fertőzések  tüneteit mutató személyekkel kerüljük a szoros kapcsolatot.

4. Felszólítjuk a tisztelt szülőket, hogy gyermekeiket betegen ne küdjék iskolába ! Valamint kérjük, hogy minden tanulónak legyen papírzsebkendője, kéztörlője!

5. Felkérjük azokat a szülőket, akik gyermekeikkel olyan területen jártak az elmúlt időszakban ,ahol  a koronavírus  jelen van, hogy  vállalják be  önkéntes alapon a  14 napos házi karantént . Erről a lépésről ajánlatos konzultálni a A Nyitrai  Regionális Közegészségügyi Hivatallal / RÚVZ Nitra - 0958 495 915 /

6. Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a koronavírus fertőzés terjedése miatt sor kerülhet az oktatási intézmények bezárására is. Ezért kérjük a tisztelt szülőket, hogy számoljanak ezen intézkedés esetleges előfordulásával. Amennyiben ez bekövetkezne, haladéktalanul informálni  fogjuk Önöket.

 

2020. március 10.

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

 

 

Základná škola s výučovacím jazykom maďarským -Alapiskola Tešedíkovo

 

Felszólítás

 

A Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága ezúton kéri az iskola tanulóit, a tisztelt szülőket, az iskola alkalmazottait, hogy a SzK Iskolaügyi Minisztériumának 2020/9906:1-A 1000 szám alatt 2020. február 28 -án  a koronavírus- fertőzés megelőzésének érdekében  kiadott következő rendeletét  kötelező érvénnyel betartani.

                                                                                

    2020. III. 02.                                                                      Mgr. Jurás Lívia

                                                                                                          isk. ig.

 
 

A rendelet letölthető az alábbi linken: usmernenie_koronavirus.pdf   

 

____________________________________________________________________________

 

Rangsorolták az iskolákat

    Értékelte az INEKO társadalom kutató intézet az iskolákat. A rangsorolásban több fontos tényező mellett az 5. és 9. osztályos tanulók teszteltetését is alapul vették a 2015/2016-os tanévben. Az Új Szó 2016. szept. 9-én közzétett írásából is kitűnik, hogy iskolánk jól teljesített. Ezt a tényt megerősítették a Nyitrai Járási Hivatal Oktatási osztálya 2016. szept. 13-án megtartott értekezletén, melyen ismertették a 9. osztályos tanulók teszteltetésével kapcsolatban a legjobban és legrosszabbul teljesítő alapiskolákat a Nyitrai kerületben és azon felül a kerület járásaiban.

    Az iskolánkon folyó eredményes oktató-nevelő munkát igazolják az eredményeink, mely szerint:

magyar nyelv és irodalom tantárgyból iskolánk kerületi szinten 1. helyen és a Vágsellyei járás iskolái között is az 1. helyen végzett,

szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyból kerületi szinten 4. helyen, járási szinten 1. helyen végzett,

matematikából a Vágsellyei járás alapiskolái között a 2. legjobban teljesítő iskola a miénk.

 

Az Új szó közleménye megtalálható a következő címen:

 

Az INEKO által készített felmérésben az iskolánk helyezése megtekinthető az alábbi címen (regisztáció szükséges): 

 

Iskolánk adatlapja az INEKO oldalán (regisztráció szükséges):