Aktuális információk!

A 2020. november 8-án kiadott minisztériumi útmutató alapján a tanulók és törvényes képviselőik számára november 9-től a következő rendelkezések lépnek érvénybe:

 • Az iskola területére továbbra is csak negatív teszteredmény vagy a teszteltetés alóli kivétel felmutatásával lehet belépni.
 • Ha az iskola tanulójának vagy vele egy háztartásban élő családtagnak, aki részt vett az országos tesztelés második fordulóján, pozitív lett a teszteredménye, akkor tanuló nem vehet részt a jelenléti tanításon. Kötelezően a 10 napos karantén lép érvénybe
 • A szülő vagy törvényes képviselő a karanténról értesíti a kezelő orvosát, valamint tudatja az iskola igazgatóságával, hogy gyermeke részt vesz-e a távoktatásban. Amennyiben nem vesz részt, a tanuló hiányzóként van vezetve. A 10 napos karantén befejezésével a szülő orvosi igazolás felmutatásával igazolja, hogy gyermeke folytathatja a jelenléti oktatást.
 • Ha a szülő nem rendelkezik negatív teszteredménnyel, vagy nem vett részt a teszteltetésen /okt. 29. és nov.1. között / nem léphet be az iskola területére. Amennyiben a tanuló abszolválta a 10 napos karantént, visszatérhet az iskolába, a szülő igazolja a hiányzását. Az iskolába való visszatéréskor nyilatkozattal igazolja, hogy gyermeke egészséges.
 • Az alsó tagozatos tanulók negatív teszteredmény felmutatása nélkül, a szülő által kitöltött és aláírt fertőzésmentességről szóló nyilatkozat leadásával lépnek be az iskolába.

Az aktuális minisztériumi útmutató megtalálható a következő linken:

https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

A nyilatkozat letölthető itt:

https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők!
 

    Értesítjük Önöket, hogy 2020. november 3 –tól csak a koronavírusra érvényes negatív teszteredménnyel rendelkező szülő, törvényes képviselő esetleg más személy kísérheti a gyermeket az iskolába. Az országos teszteltetés után a tanulók iskolába lépésekor a szülőnek, törvényes képviselőnek kitöltött és aláírt nyilatkozatot: „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ kell leadnia gyermeke osztályfőnökének. Nyilatkozat nélkül a gyermek nem látogathatja az iskolát. A 10 életévüket betöltött 4. osztályos tanulók negatív teszteredmény birtokában jöhetnek iskolába. Az 5.-9. osztályok tanulói távoktatással otthoni környezetben tanulnak.

 

A fertőzésmentességet igazoló nyilatkozat letölthető itt: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf
 
Nyomtatott formában az iskola bejáratában található.
 
Egyéb november 1-től érvényes dokumentumok, információk:

____________________________________________________________________________

 

Értesítés!

    Ezúton értesítjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekük újbóli iskolába lépésekor kötelesek kitöltött és aláírt nyilatkozatot tenni a COVID -19 vírusfertőzéssel kapcsolatosan. A nyomtatvány az alábbi mellékletben található, letölthető: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf. Nyomtatványok papír formában október 30- án 10,00 órától 11,00 óráig igényelhetők az iskola portáján.

____________________________________________________________________________

 

Értesítés – változás!

 Az iskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket és a tanulókat, hogy 2020. október 26-tól október 29-ig /4 nap/ technikai okok miatt az iskola tanulói igazgatói szabadot kapnak. Október 30-án, november 2-án, 6-án és 9-én pedig őszi szünet lesz. Az iskolai klub szülői kérésre október 26-án, 27-én, 28-án és 29-én 12,00 óráig működni fog, viszont az iskolai étkezde technikai okok miatt nem üzemel. A jelenléti tanítás november 3-án az 1.-4. évfolyam számára indul újra, míg az 5.-9. évfolyam tanulói előreláthatólag november 27-ig távoktatás útján tanulnak tovább.

                                                                                        Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

 

ÉRTESÍTÉS

 

 • A tanuló három napnál hosszabb / A szombat, vasárnap, ünnepnap is számítódik / hiányzása esetén a szülő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni gyermeke egészségügyi állapotáról az alábbi formanyomtatványon: https://www.minedu.sk/data/att/17760.docx

 

 • A tanuló 5 munkanapnál / a szombat, vasárnap ünnepnap nem számítódik / hosszabb bármilyen betegségből bekövetkezett hiányzása esetén a szülő köteles orvosi igazolás hozni

 

 • A szájmaszk viselete október 1-ig az osztálytermekben az alsó tagozaton továbbra is erősen ajánlott a felső tagozaton kötelező. Az iskola épületében a közös helyiségekben a szájmaszk viselete minden tanulónak kötelező

 

 • A szülő köteles gyermekének minden tanítási napra minimálisan 2 szájmaszkot és papírzsebkendőt biztosítani

 

 • Az iskolába érkező látogató / az iskola tanulóin és alkalmazottain kívül mindenki / belépése az épületbe csak az iskola igazgatójának igazolt engedélyével és az alábbi kitöltött és aláírt formanyomtatvány portán való leadásával lehetséges: https://www.minedu.sk/data/att/17275.docx

____________________________________________________________________________

 

A 2020/ 2021-es tanév megnyitójával kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

2020. szeptember 2 –án megkezdődik az új tanév. A iskolalátogatás minden tanuló számára kötelező érvényű. A tanévnyitóra szeptember 2-án 8,00 órai kezdettel kerül sor az iskolában. A hagyományoktól eltérően az iskolaügyi minisztérium utasításait betartva nem lesz közös tanévnyitás. Minden tanuló a saját oszálytermében hallgatja meg az új tanévvel kapcsolatos mondanivalókat. Az elsősök szüleit kivéve, szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe. Minden diák köteles magával hozni a szülei által kitöltött, aláírt a vírusfertőzéssel kapcsolatos kérdőívet és nyilatkozatot, melyet minden 3 napnál hosszabb hiányzás esetén minden alkalommal ismételten meg kell tennie. Amennyiben a szülő nem tudja otthon letölteni és kinyomtatni a nyomtatványt, akkor augusztus 27-én és 28-án 10,00 és 12,00 óra között átvehető az iskola portáján. Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk viselése. Az alsó tagozatos tanulóknak a tantermekben csak ajánlott a szájmaszk viselése, míg a felső tagozatos tanulóknak kötelező érvényű. A tanévnyitó után / kb 8,45-től / fokozatosan engedjük haza a diákokat.

A nyomtatványok megtalálhatók és letölthetők a mellékletekben:

https://www.minedu.sk/data/att/17078.docx

https://www.minedu.sk/data/att/17079.docx

További információk

Sajnos a COVID – 19 koronavírus járvány nem múlt el, jelenléte komoly óvintézkedések bevezetését teszik szükségessé. Az iskolaügyi minisztérium az oktatási intézmények számára kidolgozott egy dokumentumot melyben meghatározta az alapvető működési feltételeket és fokozott higiéniai szabályok bevezetését rendelte el. Ez a dokumentum megtalálható a minisztérium honlapján:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

A 2020/ 2021 –es tanévben az iskolák szemafor elv alapján, három fázisnak megfelelően fognak működni. A zöld, a narancssárga és a piros besorolás alapján. Zöld besoroláskor nincs fertőzött az iskolában, a tanítás zavartalanul órarend szerint zajlik. Narancssárga besorolás esetében fertőzésgyanú van, esetleges karantén rendelhető el. Az iskolának kötelezően ki kell alakítania egy karanténhelyiséget.

Abban az esetben, ha egy gyermeknél felmerül a fertőzés gyanúja az iskolában, ebben az elszigetelt helyiségben kell megvárnia szülőjét. A szülő ezután telefonon értesíti gyermeke orvosát, aki megállapítja a diagnózist. Ha bebizonyosodik, hogy COVID – 19 fertőzésről van szó, az iskolát érintően a továbbiakról a Közegészségügyi Hivatal dönt.  

A szeptemberi tanévkezdés első két hetében, esetlegesen szeptember 23-ig - egyéb szigorítások, szabályok is érvénybe lépnek:

 • A ROR betűszóval /ruško – odstup – ruky – szájmaszk = távolságtartás –kézfertőtlenítés/ jelzett biztonsági intézkedés szigorú betartása
 • Kézmosás lehetőségének biztosítása meleg vízzel, szappannal és papír kéztörlővel
 • Szeptember 20-ig a tornaórákat csak a szabadban lehet megtartani
 • A tanuló naponta köteles két darab szájmaszkot és papír zsebkendőt hozni magával
 • Szeptember 15-ig az alsó tagozatos tanulóknak a szájmaszk viselése a tanórán csak ajánlott, nem kötelező. A felső tagozaton viszont kötelezően viselnie kell a tanórán is a maszkot a tanulónak és a tanítónak egyaránt.

 

Mindenkinek sikerekben gazdag, eredményes 2020/2021 –es tanévet kívánok! Az egészségünk védelme és az akadályok nélküli tanítás érdekében kérek mindenkit a felelősségteljes viselkedésre és a felsorolt óvintézkedések betartására.

 

                                                             Mgr. Jurás Lívia

                                                                    igazgató