____________________________________________________________________________

Fontos közlemény !

Értesítjük iskolánk tanulóit és a tisztelt szülőket, hogy a mai nap a délutáni órákban az iskolánk környékén ismeretlen személyek egy járműből a gyerekeket csábítgatták. Ezért kérem a tanulókat, hogy iskolába jövet – menet ne álljanak szóba idegenekkel. Ne üljenek be idegen személyek autójába. Ha lehet csoportosan illetve szülői felügyelettel érkezzenek az iskolába majd haza. Az esetet a rendőrség már vizsgálja. Vigyázzunk magunkra és egymásra !

Mgr. Jurás Lívia, isk. ig.

____________________________________________________________________________

BOLDOG  ÚJ  ÉVET  MINDENKINEK !

 

Az iskola a meghosszabbított téli szünet után, 2022. január 10 –én / hétfőn / nyitja meg kapuit. A jelenléti tanítás a korábbi járványügyi szabályok alapján indul. Minden szülőt arra kérünk, hogy a kezdésre gyermeke számára küldje el az osztályfőnöknek a fertőzésmentességről szóló nyilatkozatot (Edupage-n, a megszokott formában, vagy kinyomtatott és kitöltött lap formájában). / Príloha č. 1. / Az üres formanyomtatvány átvehető iskolánk portáján, pénteken 8,00-tól 12,00-ig. A tanulóknak továbbra is kötelező lesz maszkot viselni. Arra kérjük a tisztelt szülőket, hogy továbbra is biztosítsák gyermekeik számára a napi 2 drb. szájmaszkot.

Az oktatási miniszter közleménye a január 10-ei kezdéssel kapcsolatosan az alábbiakban olvasható :

https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

Príloha č. 1.:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F21287.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Az esetleges változásokkal kapcsolatosan kérjük a kedves szülőket kövessék figyelemmel honlapunkat !

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Értesítés

Értesítjük iskolánk 5., 6. és 9. osztályos tanulóit és az érintett szülőket, hogy október 11-én és 12-én a tanulók távoktatásban részesülnek. Koronavírus –fertőzés gyanú miatt kérjük, hogy a gyermekek ne menjenek közösségbe, maradjanak otthon !

____________________________________________________________________________

Iskolánk ezéven is csatlakozott a "Kerékpáron az iskolába" versenyhez, melyet a Cyklokoalícia szervez.
 
A felhívás célja az egészséges életmódra és az aktív mobilitásra való nevelés. A kéthetes verseny szeptember 27-től október 8-ig tart. Minél több tanuló érkezik az iskolába kerékpárral vagy rollerrel, annál nagyobb az esély a nyereményre.
 
Több kategóriában lehet versenyezni:
 1. 1. A legaktívabb iskola
 2. 2. A legszebb kampány
Csatlakozz te is a felhíváshoz! :)

 

____________________________________________________________________________

A Peredi MTNY Alapiskola

működési rendjének kiegészítése  2021. szeptember 2-től

 

 • A SZK Iskolaügyi Minisztériuma a tanévkezdés előtt lehetőséget biztosít a gyermekek gargalizálós tesztelésére. A gargalizálós tesztelés önkéntes, abszolválhatja a beoltott vagy a betegségen átesett tanuló is.
 • Továbbá a kedves szülő AG teszteket is kérhet gyermeke részére (25 darab van egy csomagban). Az AG tesztelés is önkéntes és ingyenes, a tanuló otthon saját maga (a beoltott vagy a betegségen átesett tanuló is) megcsinálhatja, ajánlott hétfőn és csütörtökön reggel lebonyolítani.
 • Ha a tesztelés eredménye pozitív, a gyermek karanténba kerül.
 • A szülő köteles ezt a helyzetet  jelentei a gyermekorvosnak és az iskola vezetőségének.

Szülő/törvényes képviselő

 • Az iskolába való első belépéskor, illetve ha legalább három egymást követő napig szünetel  az iskolalátogatás, a szülőnek igazolnia kell a tanuló tünetmentességét.
 • Negatív koronavírustesztre nem lesz szükség.  
 • A szülőnek biztosítania kell gyermeke számára két arcmaszkot és egy csomag papírzsebkendőt.
 • Ha gyermekén a COVID-19 tüneteit észleli, vagy gyermeke COVID-19 fertőzött, ha a gyermekorvos vagy a higiéniai központ karantént rendelt el, a gyermek nem látogathatja az iskolát, a szülő haladéktalanul tájékoztatja erről az osztályfőnököt és az igazgatót.
 • Hőemelkedés, láz esetén a pedagógus értesíti a szülőt, a gyermeket elkülöníti a többi tanulótól és a szülő a lehető leghamarabb hazaviszi a gyermekét.
 • A szülő ebben a tanévben is legfeljebb öt egymást követő napon igazolhatja gyermeke távolmaradását az iskolából. Az ápolási segélyre ilyen esetben a szülő nem jogosult. 

Szervezési tudnivalók

 • Minden reggel az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Ha a helyzet indokoltá teszi, a reggeli lázmérés is elrendelhető.
 • Az iskola alkalmazottai és a tanulók kötelesek egyszerű sebészi vagy textilmaszkot viselni.
 • A tanulók számára biztosított a meleg vízzel  és folyékony szappannal való rendszeres kézmosás.
 • A tornaterem használata már engedélyezett, de kedvező időjárás esetén a tornaórát a szabadban tartjuk meg.
 • Biztosítjuk az osztályok, szociális helyiségek, öltözők stb. rendszeres és alapos fertőtlenítését.
 • Ha fertőzött személyt találunk valamelyik osztályban, akkor  a Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelkezései alapján járunk el,  és a tanulók esetlegesen távoktatásra térnek át.
 • Karanténba vonulnak azok is, akik 2 nappal a teszt előtt kapcsolatba kerültek a pozitívra tesztelt személlyel.
 
 • Minimalizáljuk az egyes csoportok tanulóinak találkozását és keveredését a folyosón és és a mosdóban.

 

 • Idegen személyeknek az iskolába való belépése csak igazgatói engedéllyel és a tünetmentességet igazoló nyilatkozat kitöltése után történhet.

 

 • Étkeztetés

Az iskolai étkezde  az ebédet 11,30 órától 14,30 óráig szolgáltatja .  Az étel az elkészítéstől számítva három órán belül kiosztásra kell, hogy kerüljön. Az ételt és a becsomagolt evőeszközt a személyzet osztja ki.

 • Az iskolai klub

Az iskolai klubban két csoport működik. 1. csoport: az 1. és a 3. osztály tanulói

                                                                  2. csoport a 2. és a 4. osztály tanulói 

Takarítás, fertőtlenítés

 • az illemhelyek és mosdók fertőtlenítése napi három alkalommal
 • a tantermek, irodák, öltöző, folyosók fertőtlenítése legkevesebb napi egy alkalommal
 • a felületek, tárgyak fertőtlenítése (pl. ajtókilincs) napi két alkalommal történik
 • a mosdókban, az osztálytermekben folyékony szappan és papírtörlőkendő található
 • a folyosókon szükség szerint kézfertőtlenítésre van lehetőség
 • a szemétkosár nyitott, hogy a gyermek keze ne érintkezzen vele

        2021.szeptember 1.                                                    Mgr. Jurás Lívia isk. ig.

____________________________________________________________________________

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Základnej školy s VJM – Alapiskola v Tešedíkove

platný od 2.09.2021

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadime podľa:

a. Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl
b. celoštátneho COVID Automatu a vyhlášok RÚVZ SR

 

Podmienky prezenčného vzdelávania

 • Na začiatku školského roka bude prebiehať na našej škole 2.septembra 2021 (štvrtok) dobrovoľné testovanie žiakov kloktacími testami.
 • V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov AG testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o AG testovanie, dostane sadu 25 testov na domáce testovanie. Odporúča sa realizovať v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania AG testom žiaka počas školského roka

 • Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 • Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Rodič oznámi vedeniu školy pozitívny výsledok svojho dieťaťa.

 

Organizačné opatrenia výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Pri ceste do a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“
 • Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky
 • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
 
 • Pri vstupe do školy na základe uváženia aktuálnej situácie sa vykonáva ranný filter. Základná škola zabezpečí  dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom.
 • Žiak si do svojej skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné rúško musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak po príchode do školy, ako aj počas vyučovacieho procesu, si umýva ruky bežným

spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 •  V triedach, na chodbe, na toalete, na školskom dvore, v školskom klube detí dbáme na to, aby dochádzalo k minimalizácii miešania žiakov medzi skupinami.
 • Telesnú a športovú výchovu organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy -prechádzka) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. V interiéri realizujeme s minimalizovaním premiešavania tried. Režim školskej telocvične zabezpečujeme v súlade s COVID automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.covidsport.sk

 

Stravovanie

 Prevádzka školskej jedálne je zabezpečená v čase od 11,30 do 14,30. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy. Pokrmy a zabalených čistých príborov vydáva personál.                                                                      

Denná dezinfekcia školskej jedálne prípravkami určenými na dezinfekciu je zabezpečená.

 

Školský klub

V školskom klube detí budú spojené ročníky: 1.skupina: 1. a 3. trieda

                                                                2.skupina: 2. a 4. trieda

V ŠkD sa skupiny detí nebudú meniť, deti z jednotlivých skupín sa nebudú premiešavať.

Na školskom dvore dbáme na to, aby sme minimalizovali premiešavanie detí.

       

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Pokiaľ sa naša škola nachádza v zelenom okrese, rodič predkladá dobrovoľne, po prepnutí okresu do oranžovej farby povinne.
 • Keď sa naša škola nachádza v oranžovom okrese a rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast. Keď žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, bude umiestnený v izolačnej miestnosti a rodič bude bezodkladne kontaktovaný.
 • Ak žiak zabudne „Vyhlásenie....“ doma, rodič pošle e-mailom, cez Messenger alebo cez e-školu.
 • Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, minimalizovanie premiešavania žiakov medzi triedami). Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
 • V prípade, že u dieťaťa je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR, ak
  keď riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá svoje dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 

Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti (školská knižnica) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak sa u zamestnanca školy, školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

Zamestnanci

 • Predkladajú pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Pokiaľ sa naša škola nachádza v zelenom okrese, predkladá dobrovoľne, po prepnutí okresu do oranžovej farby povinne.
 • Obmedzia pobyt v zborovni, aby tam nedochádzalo k premiešavaniu.
 • Zriadia ranný filter pri vstupe do základnej školy.
 • V prípade potreby upozorňujú žiakov, aby rúškom prekryli horné dýchacie otvory (ústa, nos).
 • Pedagogickí zamestnanci a odborný zamestnanec ZŠ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
 • Pedagogickí zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Zabezpečia v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, časté a intenzívne priame vetranie.
 • V prípade, že je u žiaka alebo zamestnanca podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, hlásia to riaditeľke základnej školy.

 

Upratovanie a dezinfekcia

 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha min. 3x denne.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 1x denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov musí byť vykonávaná min. 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)
 • Rukavice sú potrebné pri likvidácii, odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Smetné koše umiestniť tak, aby nebol potrebný fyzický kontakt rúk s košom
  pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
 • Po opustení izolačnej miestnosti (školská knižnica) osobou s príznakmi infekčného ochorenia, je nutné miestnosť dôkladne vydezinfikovať a vyvetrať.

             01. 09.  2021                                      Mgr. Jurásová Lívia, riaditeľka školy

____________________________________________________________________________

 

A 2021/ 2022-es tanév megnyitójával kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

 

2021. szeptember 2 –án megkezdődik az új tanév.  A tanévnyitóra szeptember 2-án 8,00 órai kezdettel kerül sor az iskolában. Az iskolaügyi minisztérium utasításait betartva, nem tartunk közös tanévnyitót. Minden tanuló a saját osztálytermében hallgatja meg az új tanévvel kapcsolatos információkat. Az elsősök szüleit kivéve, szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe. A szülő a tanév megkezdése előtt, ill. a tanuló minden 3 napnál hosszabb hiányzását követően felmutatja a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot“ / príloha č.1 /. Amennyiben a szülő nem tudja otthon letölteni és kinyomtatni a nyomtatványt, akkor azt augusztus 27-én és 30-án 10,00 és 12,00 óra között átveheti az iskola portáján. Az épületbe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk viselése. A szájmaszk viselése minden tanulónak kötelező érvényű.

A nyomtatvány megtalálható és letölthető a mellékletben:

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

További információk

Sajnos a COVID – 19 koronavírus járvány nem múlt el, jelenléte továbbra is óvintézkedések betartását teszik szükségessé. Az iskolaügyi minisztérium az oktatási intézmények számára az ún. Iskolai jelzőlámpa dokumentumban határozta meg az alapvető működési feltételeket. Ez a dokumentum megtalálható a minisztérium honlapján: https://www.minedu.sk/data/att/20557.pdf

A 2021/ 2022 –es tanévben az iskolák szemafor elv alapján, három fázisnak megfelelően fognak működni. A zöld, a narancssárga és a piros besorolás alapján. Zöld besoroláskor nincs fertőzött az iskolában, a tanítás zavartalanul órarend szerint zajlik. Narancssárga besorolás esetében fertőzésgyanú van, esetleges karantén rendelhető el. Az iskolának kötelezően ki kell alakítania egy karanténhelyiséget.

Abban az esetben, ha egy gyermeknél felmerül a fertőzés gyanúja az iskolában, ebben az elszigetelt helyiségben kell megvárnia szülőjét. A szülő ezután telefonon értesíti gyermeke orvosát, aki megállapítja a diagnózist. Ha bebizonyosodik, hogy COVID – 19 fertőzésről van szó, az iskolát érintően a továbbiakról a Közegészségügyi Hivatal dönt.  

Az új COVID – automata értelmében az iskolák a járások besorolásától függetlenül nyitva tartanak. A tavalyi tanévtől eltérően a jelenléti oktatás csak abban az osztály/-ok/ban szünetel, ahol beigazolódik a koronavírus – fertőzés gyanúja. Ebben az esetben a tanulók 14 napos házi karanténba vonulnak. Kivételt képeznek a házi karantén alól mentesítettek. Ha az osztályt látogató összes tanuló mentesül a karantén alól / beoltott vagy a COVID – 19 megbetegedésen átesett tanulók esetén / akkor a jelenléti oktatás nem szünetel. Ha a tanuló egy háztartásban él COVID-19 vírussal fertőződött személlyel, csupán ő vonul karanténba, a tanuló osztályában folytatódik a jelenléti tanítás. Amennyiben a tanuló egy háztartásban él fertőzésgyanús karanténban lévő személlyel, mindaddig látogathatja az iskolát mig be nem igazolódik a fertőzöttség a vele élő személlyel. Ekkor a tanuló karanténba vonul.

A karantén alól mentesülnek azok az osztályt látogató fertőzöttel kontaktusba kerülő tanulók, akik az utóbbi 180 napban estek át a COVID -19 megbetegedésen, a teljesen beoltott tanulók, vagy azok, akik átestek a megbetegedésen, és a betegség leküzdéstől számított 180. nap előtt megkapták a koronavírus elleni oltás 1. adagját.  A szülő a „Tájékoztatás a karantén alóli mentesítésről“ dokumentum leadásával igazolja gyermeke karantén alóli mentesítését.

A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel gyermekét. Több mint 5 egymást követő nap mulasztása esetén, a gyermekorvos által kiállított igazolást kell a tanulónak leadnia. Ha ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül. Ennek következtében komisszionális vizsgák elrendelésére, esetlegesen magaviseleti érdemjegy romlására kerülhet sor.

A szülő gyermekápolási járulékra /OČR/ akkor jogosult, ha a 11. életévét be nem töltött tanuló osztályában szünetel a jelenléti oktatás, vagy a tanuló a házi gyermekorvos által kiállított bizonylat értelmében egész napos ápolásra szorul. Amennyiben a szülő saját döntése értelmében marad otthon a tanulóval, akkor gyermekápolási járulékra nem jogosult.

Szülői kérésre minden tanuló 25 darabból álló otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt – csomagot kap. A gyorsteszt segítségével lehetősége lesz minden szülőnek minden hétfő és csütörtök reggel iskolába lépés előtt a tesztet elvégezni gyermekénél. Pozitív teszteredmény esetén a tanuló otthon marad, a szülő bejelenti az iskolának, hogy a tanuló tesztje pozitív lett, és értesíti gyermeke háziorvosát. A tesztek névre szólóan, aláírás ellenében aug. 30-án és 31-én átvehetők lesznek 9,00 órától 11,00 óráig az iskola titkárságán!

Az új tanévben   továbbra is indokolt az egészségvédelmi intézkedések és szabályok érvényben tartása, mint:

 • A ROR betűszóval /ruško – odstup – ruky – szájmaszk = távolságtartás –kézfertőtlenítés/ jelzett biztonsági intézkedés szigorú betartása
 • Kézmosás lehetőségének biztosítása meleg vízzel, szappannal és papír kéztörlővel
 • Kedvező időjárás esetén a tornaórákat a szabadban lehet megtartani
 • A tanuló naponta köteles két darab szájmaszkot és papír zsebkendőt hozni magával

Mindenkinek sikerekben gazdag, eredményes 2021/2022–es tanévet kívánok! Az egészségünk védelme és az akadályok nélküli tanítás érdekében kérek mindenkit a felelőségteljes viselkedésre és az  óvintézkedések betartására.

Mgr. Jurás Lívia, igazgató

____________________________________________________________________________

 

Tisztelt Szülők ! Kedves Tanulók !

 

Az új tanév megkezdése előtt kérem olvassák el a minisztérium által kiadott irányelveket:  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

A tudnivalók összefoglalóját a következő link is tartalmazza : https://www.minedu.sk/data/att/20501.pdf

A minisztérium javaslata alapján  tanévkezdéskor lehetőség van az iskola minden tanulójának gargalizálos teszttel önkéntes alapon ellenőrizni a fertőzésmentességét. Amennyiben igényt tart gyermeke teszteltetésére  / az osztályfőnök  keresni fogja Önt / 2021. augusztus 25 -én 10,00 óráig leadott  kitöltött formanyomtatványok leadásával: https://www.minedu.sk/data/att/19221.rtf és https://www.minedu.sk/data/att/19003.docx jelezze ezt az igényét  az iskola titkárságán esetleg gyermeke osztályfőnökének.

A minisztérium további javaslata, hogy a szülők otthoni környezetben minden héten teszteljék le a gyermekeket rövidpálcás antigénteszttel. Ez is csak ajánlott, nem kötelező. Minden tanulónak rendel az iskola 25 drb tesztből álló csomagot. Ha a tisztelt szülő erre nem tart igényt, kérem augusztus 25-én 10,00 óráig jelezze a tesedikovo.zsvjm@gmail.com ezt a tényt. Tehát, ha csak nem tart igényt !

Formanyomtatványok igényelhetők az iskola portáján 2021. aug. 24-én 8,00-tól 14,00 óráig.

Tisztelettel : Mgr. Jurás Lívia, az iskola igazgatója

____________________________________________________________________________