Základné školy a osemročné gymnáziá - vyhodnotenie zapojenosti do súťaží POPS - Nitriansky kraj

 
šk. r. 2013/2014
 
 
P.č. Názov školy Druh Obec Ulica ∑ bodov
1. 1.-9. roč. Levice  Pri Podlužianke 6 355
2. 1.-9. roč. Zlaté Moravce  Pribinova 1 350
3. 1.-9. roč. Topoľčany  Tribečská 1653/22 286
4. ZŠ Jozefa Murgaša 1.-9. roč. Šaľa * Horná 22 284
5. 1.-9. roč. Komárno  Komenského ul. 3 266
6. ZŠ Andreja Kmeťa 1.-9. roč. Levice  M.R.Štefánika 34 248
7. 1.-9. roč. Nitra  Benkova 34 226
8. ZŠ J.C.Hronského 1.-9. roč. Šaľa * Krátka 2 222
9. 1.-9. roč. Nitra  Fatranská 14 213
10. 1.-9. roč. Komárno  Rozmarínová ul.1 207
11. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Komárno  Ul. práce 24 203
12. 1.-9. roč. Nitra  Topoľová  8 201
13. 1.-9. roč. Hurbanovo  Nám. Konkolyho-Thege 2 197
14. 1.-9. roč. Nové Zámky  Nábrežná 95 190
15. 1.-9. roč. Nové Zámky  Devínska 12 189
16. 1.-9. roč. Topoľčany  Škultétyho 2326/11 180
17. ZŠ - Alapiskola      1.-9. roč. Jelenec  Školská 330 169
18. ZŠ Ľudovíta Štúra 1.-9. roč. Šaľa * Pionierska 4 168
19. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Ludanice  Hviezdoslavova 415/40 159
20. Gymnázium OG   Nitra  Párovská č.1 157
21. 1.-9. roč. Levice  sv. Michala 42 156
22. 1.-9. roč. Nové Zámky  Hradná 22 155
23. Gymnázium Andreja Vrábla OG Levice  Mierová 5 154
24. ZŠ sv. Don Bosca 1.-9. roč. Topoľčany  Ľ. Fullu 2805/6 151
25. 1.-9. roč. Levice  Školská 14 148
26. 1.-9. roč. Šurany  Ul. SNP 5 144
27. ZŠ  Móra Jókaiho s VJM 1.-9. roč. Komárno  Ul. mieru 2 142
28. ZŠ Janka Kráľa 1.-9. roč. Šahy  Mládežnícka 24 139
29. ZŠ kniežaťa Pribinu 1.-9. roč. Nitra  Andreja Šulgana 1 134
30. 1.-9. roč. Zlaté Moravce  Mojmírova 2 130
31. 1.-9. roč. Bojná 76    129
32. 1.-9. roč. Nové Zámky  G. Bethlena 41 126
33. 1.-9. roč. Nitra  Nábrežie mládeže 5 124
34. Gymnázium OG Nové Zámky   M.R.Štefánika 61 123
35. 1.-9. roč. Topoľčianky  Litoměřická 32 123
36. 1.-9. roč. Levice  Saratovská 85 121
37. 1.-9. roč. Topoľčany  Hollého 696/3 120
38. KSŠ- ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul 1.-9. roč. Levice  Saratovská 87 119
39. Gymnázium OG   Nitra  Golianova 68 119
40. ZŠ Gergelya Czuczora s VJM 1.-9. roč. Nové Zámky  G. Czuczora 10 118
41. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Diakovce * Školská 485 115
42. ZŠ sv. Don Bosca 1.-9. roč. Zlaté Moravce Ul. 1. mája 24 115
43. Gymn. H. Selyeho s VJM OG Komárno  Ul. biskupa Királya 5 114
44. 1.-9. roč. Nové Zámky  Mostná 3 111
45. ZŠ Endre Adyho s VJM 1.-9. roč. Štúrovo  Adyho 9 110
46. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Urmince  č. d.  298 108
47. ZŠ Mateja Korvína s VJM 1.-9. roč. Kolárovo  Školská 6 104
48. ZŠ sv. Ladislava 1.-9. roč. Topoľčany  Lipová 3868/10 104
49. ZŠ Jána Hollého 1.-9. roč. Šaľa * Hollého 1950/48 103
50. ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM 1.-9. roč. Šaľa * P. Pazmánya 48 102
51. ZŠ Š. Moysesa 1.-9. roč. Tesárske Mlyňany Školská 608 100
52. ZŠ J.V. Šimka 1.-9. roč. Žitavany  Šimkova 40 99
53. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Komárno  Eötvösova ul. 39 98
54. 1.-9. roč. Levice  Saratovská 43 98
55. 1.-9. roč. Nitra  Na Hôrke 30 98
56. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Horná Kráľová * Školská 373 97
57. PSŠ-Piaristické gymnáz. sv. J. Kalazanského OG   Nitra  Piaristická 6 96
58. 1.-9. roč. Cabaj - Čápor  Cabaj 197 95
59. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Veľké Ripňany  Školská 528 93
60. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Sokolce  Hlavná č. 27 92
61. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Vlčany 1547 *   92
62. 1.-9. roč. Sľažany  č. 122 92
63. KSŠ-Gymnázium sv. Cyrila a Metoda OG   Nitra  Farská 19 91
64. 1.-9. roč. Močenok * Školská 1158 91
65. 1.-9. roč. Tešedíkovo * Školská 974 91
66. 1.-9. roč. Želiezovce  Mierová 67 86
67. Gymnázium OG Topoľčany Ul. 17. novembra 1180 86
68. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Radošina  Kpt. Nálepku 13 85
69. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Imeľ  Školská 89/7 84
70. ZŠ sv. Vojtecha 1.-9. roč. Vráble  Levická 903 84
71. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Solčany  Hviezdoslavova 38 83
72. 1.-9. roč. Marcelová   Cesta na vŕšku č. 1 80
73. ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s VJM 1.-9. roč. Okoličná na Ostrove  Nitrianska ul. č. 378 80
74. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Tešedíkovo * Školská 974 79
75. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Rybník  Školská 10 78
76. 1.-9. roč. Zlaté Moravce  Robotnícka 25 78
77. ZŠ F.Rákocziho II. s VJM 1.-9. roč. Kolárovo  V. Palkovicha 3 76
78. Spojená cirkevná škola Marianum s VJM 1.-9. roč. Komárno  Ul.biskupa Királya 30 76
79. 1.-9. roč. Vráble  Levická 903 76
80. ZŠ s MŠ Ondreja Cabana 1.-9. roč. Komjatice  Nám.Andreja Cabana 36 76
81. 1.-9. roč. Gbelce  Stampayho 928/76 74
82. ZŠ s MŠ s VJS a VJM  1.-9. roč. Veľký Kýr  Školská 7 74
83. 1.-9. roč. Nitra  Cabajská 2 73
84. 1.-9. roč. Štúrovo  Adyho 6 73
85. ZŠ Gyulu Juhásza s VJM - Juhász Gyula Alapiskola 1.-9. roč. Levice  J. Jesenského 41 72
86. 1.-9. roč. Nitra  Škultétyho 1 72
87. ZŠ s  MŠ 1.-9. roč. Vráble   Lúky 1226 72
88. ZŠ s MŠ Arpáda Fesztyho s VJM 1.-9. roč. Hurbanovo  Športová 7 70
89. 1.-9. roč. Starý Tekov Tekovská 17 69
90. ZŠ - Alapiskola   1.-9. roč. Veľký Cetín  Hlavná 638 68
91. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Nesvady  Komenského ul. č. 21 67
92. 1.-9. roč. Kovarce  č. 164 65
93. 1.-9. roč. Mojmírovce  Školská 897/8 64
94. ZŠ s MŠ 1.-9.roč. Bánov  ul. kpt. Nálepku 43 63
95. ZŠ J.A.Komenského 1.-9. roč. Kolárovo  Rábska 14 62
96. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Golianovo 60 62
97. 1.-9. roč. Komárno  Ul.pohraničná 9 60
98. ZŠ kráľa Svätopluka 1.-9. roč. Nitra  Dražovská  6 59
99. 1.-9. roč. Výčapy - Opatovce 185 59
100. Katolícka SŠ Antona Bernoláka 1.-9. roč. Nové Zámky  Andovská 4 59
101. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Jacovce  Školská 5 59
102. ZŠ s MŠ Karola Strmeňa 1.-9. roč. Palárikovo  Komenského 8 58
103. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Krušovce  Cyrila a Metoda 446 58
104. ZŠ s MŠ  1.-9. roč. Prašice  1. mája 144 57
105. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Marcelová  Cesta na vŕšku č. 1 56
106. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Kozárovce  č. 927 56
107. ZŠ Adolfa Majthényiho s vJM 1.-9. roč. Dvory nad Žitavou  Hlavné nám. 13 56
108. 1.-9. roč. Zbehy  661 55
109. ZŠ J.A.Komenského 1.-9. roč. Tvrdošovce  Nová cesta 9 55
110. Gymnázium J. Kráľa OG Zlaté Moravce Ul. SNP 3 55
111. 1.-9. roč. Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 72 54
112. 1.-9. roč. Obyce  Školská 289 52
113. 1.-9. roč. Šurany  Bernolákova 35 50
114. 1.-9. roč. Šaľa * Bernolákova 1 50
115. ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola 1.-9. roč. Šahy  Mládežnícka 24 48
116. ZŠ Viliama Záborského 1.-9. roč. Vráble  Levická 737 48
117. 1.-9. roč. Dvory nad Žitavou  Hlavné nám. 14 48
118. Gymn. J. Fándlyho OG Šaľa * Školská 3 48
119. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Červený Hrádok  235 48
120. 1.-9. roč. Zemianska Olča  Školská ul. č. 757/10 47
121. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Jur nad Hronom  č. 284 47
122. ZŠ s MŠ sv. Gorazda 1.-9. roč. Nitra  Dlhá 78 47
123. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Kolta č. 245 47
124. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Tekovské Nemce  Školská 416 47
125. 1.-9. roč. Ivanka pri Nitre  Novozámocká 300 46
126. CZŠ Žofie Bosniakovej 1.-9. roč. Šurany  Nám. Hrdinov 6 46
127. ŽŠ 1.-9. roč. Tlmače  Školská 9 45
128. SKŠ -  ZŠ sv. Svorada a Benedikta 1.-9. roč. Nitra  Farská 43 45
129. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Čaka  č. 364 44
130. ZŠ s MŠ Juraja Holčeka 1.-9. roč. Dolný Ohaj  č. 302 44
131. 1.-9. roč. Bátovce č. 368 43
132. CZŠ sv.Pavla 1.-9. roč. Nová Dedina č. 97 43
133. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Topoľčany  Gogoľova 2143/7 43
134. 1.-9. roč. Pribeta  Školská č.26, Pavilón B 42
135. 1.-9. roč. Kalná nad Hronom  Školská 11 42
136. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM 1.-9. roč. Chotín  Školská ul. č. 332 41
137. 1.-9. roč. Dulovce  Starohorská č. 8 41
138. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Žemberovce  Osloboditeľov 30 41
139. 1.-9. roč. Čajkov  č. 285 40
140. ZŠ s VJM- Alapiskola 1.-9. roč. Tekovské Lužany  Komenského 37 40
141. 1.-9. roč. Skýcov  Školská 299 39
142. 1.-9. roč. Nitra  Tulipánová 1 38
143. 1.-9. roč. Nesvady  Komenského ul. č. 21 37
144. ZŠ Ferenca Móru s VJM 1.-9. roč. Zemianska Olča  Školská ul. č. 757/10 37
145. 1.-9. roč. Nitra  Beethovenova 1 37
146. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Nové Sady   176 37
147. SŠ - Športové gymnázium OG   Nitra  Ul. Slančíkovej 2 37
148. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Žihárec * Hlavná 1 37
149. ZŠ s MŠ Józsefa Kossanyiho s VJM 1.-9. roč. Svätý Peter  Školská č. 22 36
150. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Svätý Peter  Školská č. 22 36
151. 1.-9. roč. Tekovské Lužany  Komenského 37 36
152. ZŠ s MŠ Alapiskola és Ovoda   1.-9. roč. Kolíňany  Hlavná 198 36
153. ZŠ  1.-9. roč. Semerovo  č. 110 35
154. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Dubník  č. 72 34
155. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Veľké Lovce  č. 59 34
156. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Preseľany  Školská 580 34
157. KSŠ- Cirkevná základná škola F. Fegyvernekiho s VJM - Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola 1.-9. roč. Šahy  SNP 4 33
158. ZŠ s VJM - Alapiskola 1.-9. roč. Pohranice  245 33
159. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Strekov  Blatná 876 33
160. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Úľany nad Žitavou  Hlavná 199 33
161. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Nitrianska Blatnica  č. d. 3 33
162. 1.-9. roč. Lipová  č. 183 31
163. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Maňa  Školská 1 31
164. 1.-9. roč. Šahy  E. B. Lukáča 6 30
165. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Pribeta  Školská č. 8 29
166. 1.-9. roč. Dolný Pial  Hlavná 60 29
167. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Jasová  Školská 7 29
168. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Horné Obdokovce 393    29
169. 1.-9. roč. Jedľové Kostoľany  č. 75 29
170. ZŠ s VJM - Alapiskola 1.-9. roč. Želiezovce  Komenského 1  27
171. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Hul  č. 429 27
172. 1.-9. roč. Mojzesovo č. 505 27
173. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Trnovec nad Váhom * Školská 302 27
174. ZŠ Jánosa Endrődyho - Alapiskola 1.-9. roč. Mužla  č. 491 26
175. ZŠ Mihálya Katonu s VJM 1.-9. roč. Búč  Hlavná č. 503 25
176. 1.-9. roč. Hronské Kľačany  č. 322 25
177. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Trávnica  č. 70 25
178. 1.-9. roč. Bátorove Kosihy  Modranská cesta č. 892 24
179. CZŠ s MŠ Panny Márie s VJM 1.-9. roč. Kolárovo  Brnenské nám. 15 24
180. 1.-9. roč. Lehota  144 24
181. ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 1.-9. roč. Tvrdošovce Nová cesta 9 24
182. ZŠ sv. Marka 1.-9. roč. Nitra  Petzwalova 1 23
183. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Dedinka  č. 142 23
184. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Michal n/Žitavou  č. 276 23
185. ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM 1.-9. roč. Číčov  Hlavná č. 286/2 22
186. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Jarok  Školská 16 22
187. ZŠ  Sándora Petőfiho s VJM 1.-9. roč. Kamenín  č. 494 21
188. ZŠ  1.-4. roč. Oponice 114    21
189. ZŠ Józsefa Kovátsa s VJM 1.-9. roč. Bátorove Kosihy  Hlavná č. 889 20
190. CZŠ s MŠ s VJM-Egyházi Alapiskola és Óvoda 1.-9. roč. Keť  č. 218 20
191. 1.-9. roč. Klasov  20 20
192. 1.-9. roč. Nová Ves nad Žitavou  Partizánska 362 20
193. 1.-9. roč. Rišňovce  427 20
194. 1.-9. roč. Beladice Školská 252 20
195. 1.-9. roč. Vinodol  Školská 1 19
196. ZŠ Jánosa Stampayho s VJM 1.-9. roč. Gbelce  Stampayho 929/80 19
197. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Demandice  č. 131 18
198. ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda 1.-9. roč. Ipeľský Sokolec  č. 332 18
199. ZŠ s MŠ s VJM 1.-9. roč. Vlčany 1547 *   18
200. 1.-9. roč. Veľký Lapáš   499 17
201. ZŠ s MŠ Károlya Dömeho s VJM 1.-9. roč. Iža Ďatelinová č. 296 15
202. ZŠ s VJM 1.-9. roč. Moča  Školská č. 417 15
203. ZŠ s MŠ M. Kóczána s VJM 1.-9. roč. Zlatná na Ostrove  Komenského ul. č. 555 15
204. 1.-4. roč. Kuraľany  č. 152 15
205. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Alekšince  395 15
206. ZŠ Lajosa Csongrádyho s VJM 1.-9. roč. Svodín  č. 1 15
207. ZŠ Pongrácza Ágostona s VJM 1.-9. roč. Neded 964 *   15
208. ZŠ Gergelya Édesa s VJM 1.-9. roč. Modrany  Hlavná  ul. č. 359 14
209. 1.-9. roč. Pohronský Ruskov  Hlavná 120 14
210. 1.-9. roč. Pukanec  Štiavnická cesta 26 13
211. ZŠ s VJM- Alapiskola 1.-9. roč. Farná  č. 151 12
212. ZŠ s MŠ 1.-4. roč. Čeľadince   č. d. 125 12
213. ZŠ  1.-4. roč. Krnča  Sov. armády 493/66 11
214. 1.-9. roč. Plavé Vozokany  č. 114 10
215. ZŠ Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským - Baross Gábor Alapiskola 1.-9. roč. Čata  Školská  4 10
216. 1.-4. roč. Podhájska  č. 460/2 10
217. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Kráľová nad Váhom * Hlavná 72 10
218. CZŠ Pála Pálásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi Alapiskola 1.-9. roč. Plášťovce  č. 5 9
219. 1.-9. roč. Báb 225 9
220. ZŠ s MŠ 1.-4. roč. Hájske 67 *   9
221. ZŠ s MŠ Leandera Osztényiho s VJM 1.-9. roč. Selice * Školská 1003 9
222. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Selice * Školská 1003 8
223. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Šalgovce 112   8
224. ZŠ s MŠ 1.-4. roč. Hrušovany 74    8
225. 1.-9. roč. Volkovce  Školská 1 8
226. ZŠ  1.-4. roč. Lovce  Hlavná 45 8
227. ZŠ  1.-4. roč. Martin nad Žitavou  č. 110 8
228. 1.-9. roč. Veľké Zálužie  Školská 851 7
229. 1.-9. roč. Svodín  č. 2  7
230. ZŠ s MŠ 1.-4. roč. Rastislavice č. 186 7
231. 1.-9. roč. Plášťovce  č. 634 6
232. 1.-9. roč. Veľký Ďur  Mochovská 4 6
233. 1.-9. roč. Branč   Nitrianska 98 6
234. ZŠ Jána Domastu 1.-9. roč. Cabaj - Čápor  Čápor 1085 6
235. ZŠ   1.-4. roč. Pohranice  444 6
236. ZŠ   1.-4. roč. Poľný Kesov  69 6
237. 1.-9. roč. Zemné  Školská 846 6
238. 1.-4. roč. Chrabrany  Ludanická 10 6
239. ZŠ  1.-4. roč. Hostie  č. 86 6
240. ZŠ  1.-4. roč. Slepčany  Školská 232 6
241. Gymn. Ľ. J. Šuleka  OG Komárno  Pohraničná č. 10 5
242. 1.-9. roč. Farná  č. 151 5
243. ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda 1.-9. roč. Šarovce  č.426 5
244. ZŠ  1.-4. roč. Veľké Kozmálovce   č. 56 5
245. ZŠ  1.-4. roč. Lok  Hlavná 10 5
246. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Lužianky  Sasinkova 1 5
247. 1.-9. roč. Podhorany   Sokolníky 8 5
248. ZŠ s MŠ  1.-4. roč. Rumanová  308 5
249. ZŠ  1.-4. roč. Čierne Kľačany  Školská 2 5
250. Súkromná ZŠ T. Smaragd 1.-9. roč. Levice  SNP 26 4
251. 1.-9. roč. Zbrojníky  č. 177 4
252. 1.-4. roč. Santovka  Levická 25 4
253. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Čakajovce   201 4
254. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Čeľadice  87 4
255. 1.-4. roč. Horné Lefantovce  Farská ulica 20 4
256. ZŠ- Alapiskola 1.-4. roč. Dolné Obdokovce  183 4
257. ZŠ Anyosa Jedlika s VJM 1.-9. roč. Zemné  Školská 845 4
258. ZŠ  1.-4. roč. Radava  č. 440 4
259. ZŠ  1.-4. roč. Čaradice č. 156 4
260. ZŠ sv.Dominika Sávia 1.-4. roč. Machulince  Kopanická 286 4
261. ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda 1.-9. roč. Veľké Ludince  č. 390 3
262. ZŠ  1.-4. roč. Hronské Kosihy  č. 189 3
263. ZŠ s MŠ  1.-4. roč. Lukáčovce  Hlavná 191 3
264. ZŠ s MŠ s VJM 1.-9. roč. Salka  č. 428 3
265. ZŠ s MŠ 1.-4. roč. Jatov  č. 189 3
266. ZŠ  1.-4. roč. Kráľová nad Váhom 322*   3
267. ZŠ - Alapiskola 1.-4. roč. Horné Semerovce  č. 71 2
268. ZŠ s MŠ 1.-4. roč. Podlužany   č. d. 232 2
269. ZŠ s MŠ 1.-9. roč. Nitra - Dolné Krškany  Novozámocká 129 2
270. 1.-9. roč. Nitra - Dražovce  Sčasného 22 2
271. ZŠ - Alapiskola   1.-4. roč. Čechynce   Nitrianska  1 2
272. 1.-4. roč. Bešeňov  č. 628 2
273. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Bíňa  Hlavná 59 2
274. ZŠ  1.-4. roč. Neded 964 *   2
275. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Tôň  Školská č. 31 1
276. 1.-9. roč. Nitra  Krčméryho 2 1
277. ZŠ   1.-4. roč. Čifáre   137 1
278. ZŠ   1.-4. roč. Jelšovce 261 1
279. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Bešeňov  č. 628 1
280. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Nová Vieska  č. 31 1
281. ZŠ  1.-4. roč. Diakovce * Školská 485 1
282. ZŠ  1.-4. roč. Kostoľany p. Tribečom  č. 144 1
283. ZŠ  1.-4. roč. Ladice  č. 323 1
284. ZŠ  1.-4. roč. Velčice  č.86 1
285. Cirk. gymn. Panny Márie s VJM OG Kolárovo  Brnenské nám. 15 0
286. 1.-4. roč. Beša  č. 88 0
287. ZŠ s VJM - Alapiskola 1.-4. roč. Dolné Semerovce  č. 154 0
288. 1.-4. roč. Hontianska Vrbica  č. 6 0
289. ZŠ  1.-4. roč. Ipeľský Sokolec  č. 332 0
290. ZŠ  1.-4. roč. Kukučínov  č. 18 0
291. ZŠ s VJM - Alapiskola 1.-4. roč. Šalov  č. 58 0
292. ZŠ s VJM - Alapiskola 1.-4. roč. Slatina  č. 24  0
293. ZŠ s VJM - Alapiskola 1.-4. roč. Vyškovce nad Ipľom   č. 34 0
294. ZŠ   1.-4. roč. Malé Chyndice  79 0
295. ZŠ   1.-4. roč. Šurianky  55 0
296. ZŠ s MŠ  1.-4. roč. Svätoplukovo  37 0
297. ZŠ  s MŠ - Alapiskola és Óvoda  1.-4. roč. Žirany 394 0
298. ZŠ  1.-4. roč. Žihárec * Hlavná 1 0
299. ZŠ  1.-4. roč. Tesáre 129    0
300. 1.-4. roč. Bajč  č.251 0
301. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Čalovec  Hlavná č. 73 0
302. 1.-4. roč. Čalovec  Hlavná č. 73 0
303. ZŠ Gyulu Lörincza s VJM 1.-4. roč. Kameničná  Hlavná č. 102 0
304. ZŠ  1.-4. roč. Kameničná  Hlavná č. 102 0
305. ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda 1.-4. roč. Kravany nad Dunajom  Dunajský rad č. 143 0
306. Reformovaná CZŠ s VJM 1.-4. roč. Martovce  Školská č. 145 0
307. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Radvaň nad Dunajom  č.248 0
308. ZŠ  1.-4. roč. Šrobárová  Školská č. 2 0
309. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Veľké Kosihy  Hlavná č. 92 0
310. ZŠ s MŠ s VJM 1.-4. roč. Bruty  č. 162 0
311. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Nána  Školská  39 0
312. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Rúbaň  č. 28 0
313. ZŠ s VJM 1.-4. roč. Pozba  Hlavná 1 0
314. ZŠ  1.-4. roč. Mankovce  č. 102 0
315. ZŠ  1.-4. roč. Neverice  Školská 214 0